Spring SALE

Інкапсуляція колекції

Також відомий як: Encapsulate Collection

Проблема

Клас містить поле-колекцію, а також простий геттер і сеттер для роботи з цією колекцією.

Рішення

Зробіть значення, що повертає геттер, доступним тільки для читання, а також створіть методи додавання/видалення елементів цієї колекції.

До
Encapsulate Collection - Before
Після
Encapsulate Collection - After

Причини рефакторингу

В класі є поле, що містить колекцію об’єктів. Ця колекція може бути масивом, списком, множиною або вектором. Для роботи з нею створений звичайний геттер і сеттер.

Проте колекції повинні використовувати протокол, дещо відмінний від того, який використовується іншими типами даних. Метод отримання не повинен повертати сам об’єкт колекції, тому що це дозволило б клієнтам змінювати вміст колекції без відома класу, що володіє нею. Крім того, таке рішення надмірно розкривало б клієнтам будову внутрішніх структур даних об’єкта. Метод отримання елементів колекції повинен повертати таке значення, яке не дозволяло б змінювати колекцію і не розкривало б зайвих даних про її структуру.

Крім того, не варто використовувати метод, що присвоює колекції певне значення. Замість цього у вашому коді повинні застосовуватися операції для додавання і видалення елементів. Таким чином, об’єкт-власник отримує контроль над додаванням і видаленням елементів колекції.

Такий протокол здійснює коректну інкапсуляцію колекції, що, у результаті, зменшує зв’язаність між класом, що володіє нею, і клієнтським кодом.

Переваги

  • Поле колекції інкапсульовано всередині класу. При виклику геттера повертається копія колекції, що унеможливлює випадкову зміну або затирання вмісту елементів колекції без відома об’єкта, що її містить.

  • У випадку якщо елементи колекції містяться всередині примітивного типу, наприклад, масиву, ви створюєте зручніші методи роботи з колекцією.

  • Якщо елементи колекції містяться всередині непримітивного контейнеру (стандартного класу колекцій), інкапсулюйте колекцію, таким чином ви зможете обмежити доступ до небажаних стандартних методів колекції (наприклад, зможете обмежити додавання нових елементів).

Порядок рефакторингу

  1. Створіть методи для додавання і видалення елементів колекції. Вони повинні приймати елементи колекції в параметрах.

  2. В якості початкового значення поля використайте порожню колекцію у тому випадку, якщо конструктор класів цього ще не робить.

  3. Знайдіть виклики сеттера поля колекції. Змініть сеттер так, щоб він використав операції додавання і видалення елементів, або зробіть так, щоб ці операції викликав клієнтський код.

  4. Зверніть увагу, що сеттери можуть бути використані тільки для того, щоб замінити всі елементи колекції іншими. Виходячи з цього, можливо, має сенс змінити назву сеттера на replace.

  5. Знайдіть усі виклики геттера колекції, після яких відбувається зміна колекції. Поміняйте цей код так, щоб там використовувалися ваші нові методи додавання і видалення елементів колекції.

  6. Змініть геттер так, щоб він повертав представлення колекції, доступне тільки для читання.

  7. Обстежте клієнтський код, що використовує колекцію, у пошуках ділянки, яку краще перемістити всередину самого класу колекції.