Спрощення викликів методів

Ці рефакторингом роблять виклики методів простіше і ясніше для розуміння. Це, в свою чергу, спрощує інтерфейси взаємодії між класами.