Summer SALE

Поведінкові патерни проектування

Список поведінкових патернів проектування, які вирішують завдання ефективної та безпечної взаємодії між об'єктами програми.

Ланцюжок обов'язків Ланцюжок обов'язків Chain of Responsibility

Дає змогу передавати запити послідовно ланцюжком обробників. Кожен наступний обробник вирішує, чи може він обробити запит сам і чи варто передавати запит далі ланцюжком.

Команда Команда Command

Перетворює запити на об'єкти, дозволяючи передавати їх як аргументи під час виклику методів, ставити запити в чергу, логувати їх, а також підтримувати скасування операцій.

Ітератор Ітератор Iterator

Дає змогу послідовно обходити елементи складових об'єктів, не розкриваючи їхньої внутрішньої організації.

Посередник Посередник Mediator

Дає змогу зменшити зв'язаність великої кількості класів між собою, завдяки переміщенню цих зв'язків до одного класу-посередника.

Знімок Знімок Memento

Дає змогу зберігати та відновлювати минулий стан об'єктів, не розкриваючи подробиць їхньої реалізації.

Спостерігач Спостерігач Observer

Створює механізм підписки, що дає змогу одним об’єктам стежити й реагувати на події, які відбуваються в інших об’єктах.

Стан Стан State

Дає змогу об'єктам змінювати поведінку в залежності від їхнього стану. Ззовні створюється враження, ніби змінився клас об'єкта.

Стратегія Стратегія Strategy

Визначає сімейство схожих алгоритмів і розміщує кожен з них у власному класі. Після цього алгоритми можна заміняти один на інший прямо під час виконання програми.

Шаблонний метод Шаблонний метод Template Method

Визначає кістяк алгоритму, перекладаючи відповідальність за деякі його кроки на підкласи. Патерн дозволяє підкласам перевизначати кроки алгоритму, не змінюючи його загальної структури.

Відвідувач Відвідувач Visitor

Дає змогу додавати до програми нові операції, не змінюючи класи об'єктів, над якими ці операції можуть виконуватися.