Spring SALE

Wzorce behawioralne

Wzorce behawioralne dotyczą algorytmów i rozdzielania odpowiedzialności pomiędzy obiektami.

Łańcuch zobowiązań Łańcuch zobowiązań Chain of Responsibility

Pozwala przekazywać żądania według łańcucha obiektów obsługujących. Otrzymawszy żądanie, każdy z obiektów obsługujących decyduje o zrealizowaniu żądania lub przekazaniu go do swojego następnika w łańcuchu.

Polecenie Polecenie Command

Zmienia żądanie w samodzielny obiekt zawierający wszystkie informacje o tym żądaniu. Taka transformacja pozwala na parametryzowanie metod przy przy użyciu różnych żądań. Oprócz tego umożliwia opóźnianie lub kolejkowanie wykonywania żądań oraz pozwala na cofanie operacji.

Iterator Iterator Iterator

Pozwala przechodzić sekwencyjnie po elementach zbioru bez konieczności eksponowania jego formy (lista, stos, drzewo, itp.).

Mediator Mediator Mediator

Pozwala zredukować chaos zależności pomiędzy obiektami. Wzorzec ogranicza bezpośrednią komunikację pomiędzy obiektami i zmusza je do współpracy wyłącznie za pośrednictwem obiektu mediatora.

Pamiątka Pamiątka Memento

Pozwala zapisywać i przywracać wcześniejszy stan obiektu bez ujawniania szczegółów jego implementacji.

Obserwator Obserwator Observer

Pozwala zdefiniować mechanizm subskrypcji by powiadamiać wiele obiektów o zdarzeniach odbywających się w obserwowanym obiekcie.

Stan Stan State

Pozwala obiektowi zmienić swoje zachowanie gdy zmieni się jego wewnętrzny stan. Wygląda to tak, jakby obiekt zmienił swoją klasę.

Strategia Strategia Strategy

Pozwala zdefiniować rodzinę algorytmów, umieścić je w osobnych klasach i uczynić obiekty tych klas wymienialnymi.

Metoda szablonowa Metoda szablonowa Template Method

Definiuje szkielet algorytmu w klasie bazowej, ale umożliwia podklasom nadpisanie poszczególnych etapów algorytmu bez konieczności zmiany jego struktury.

Odwiedzający Odwiedzający Visitor

Pozwala oddzielić algorytmy od obiektów na których pracują.