Hej, właśnie obniżyłem ceny wszystkich produktów. Przygotujmy nasze umiejętności programowania na erę post-COVID. Więcej szczegółów »

Organizing Data

These refactoring techniques help with data handling, replacing primitives with rich class functionality.

Another important result is untangling of class associations, which makes classes more portable and reusable.