Wiosenna WYPRZEDAŻ

Czym jest wzorzec projektowy?

Wzorce projektowe to typowe rozwiązania problemów często napotykanych przy projektowaniu oprogramowania. Stanowią coś na kształt gotowych planów które można dostosować, aby rozwiązać powtarzający się problem w kodzie.

Nie można jednak wybrać wzorca i po prostu skopiować go do programu, jak bibliotekę czy funkcję zewnętrznego dostawcy. Wzorzec nie jest konkretnym fragmentem kodu, ale ogólną koncepcją pozwalającą rozwiązać dany problem. Postępując według wzorca możesz zaimplementować rozwiązanie które będzie pasować do realiów twojego programu.

Wzorce często myli się z algorytmami, ponieważ obie koncepcje opisują typowe rozwiązanie jakiegoś znanego problemu. Algorytm jednak zawsze definiuje wyraźny zestaw czynności które prowadzą do celu, zaś wzorzec to wysokopoziomowy opis rozwiązania. Kod powstały na podstawie jednego wzorca może wyglądać zupełnie inaczej w różnych programach.

Algorytm jest jak przepis kulinarny: oba mają wyraźnie określone etapy które trzeba wykonać w określonej kolejności by osiągnąć cel. Wzorzec bardziej przypomina strategię: znany jest wynik i założenia, ale dokładna kolejność implementacji należy do ciebie.

Co składa się na wzorzec?

Większość wzorców posiada formalny opis, dzięki czemu każdy może odtworzyć ich ideę w różnych kontekstach. Oto sekcje na które zwykle dzieli się opis wzorca:

  • Cel pobieżnie opisuje zarówno problem, jak i rozwiązanie.
  • Motywacja rozszerza opis problemu i rozwiązania jakie umożliwia dany wzorzec.
  • Struktura klas ukazuje poszczególne części wzorca i jak są ze sobą powiązane.
  • Przykład kodu w którymś z popularnych języków programowania pomaga zrozumieć ideę wzorca.

Niektóre katalogi wzorców wymieniają inne użyteczne szczegóły, jak typowe zastosowanie wzorca, etapy implementacji i powiązania z innymi wzorcami.