Hej, właśnie obniżyłem ceny wszystkich produktów. Przygotujmy nasze umiejętności programowania na erę post-COVID. Więcej szczegółów »

Simplifying Method Calls

These techniques make method calls simpler and easier to understand. This, in turn, simplifies the interfaces for interaction between classes.