Hej, właśnie obniżyłem ceny wszystkich produktów. Przygotujmy nasze umiejętności programowania na erę post-COVID. Więcej szczegółów »

Catalog of Refactoring

Code Smells

— What? How can code "smell"??
— Well it doesn't have a nose... but it definitely can stink!

Refactoring Techniques