Spring SALE

Заміна коду помилки виключенням

Також відомий як: Replace Error Code with Exception

Проблема

Метод повертає певне значення, яке сигналізуватиме про помилку.

Рішення

Замість цього слід викидати виключення.

До
int withdraw(int amount) {
 if (amount > _balance) {
  return -1;
 }
 else {
  balance -= amount;
  return 0;
 }
}
Після
void withdraw(int amount) throws BalanceException {
 if (amount > _balance) {
  throw new BalanceException();
 }
 balance -= amount;
}
До
int Withdraw(int amount) 
{
 if (amount > _balance) 
 {
  return -1;
 }
 else 
 {
  balance -= amount;
  return 0;
 }
}
Після
///<exception cref="BalanceException">Thrown when amount > _balance</exception>
void Withdraw(int amount)
{
 if (amount > _balance) 
 {
  throw new BalanceException();
 }
 balance -= amount;
}
До
function withdraw($amount) {
 if ($amount > $this->balance) {
  return -1;
 } else {
  $this->balance -= $amount;
  return 0;
 }
}
Після
function withdraw($amount) {
 if ($amount > $this->balance) {
  throw new BalanceException;
 }
 $this->balance -= $amount;
}
До
def withdraw(self, amount):
  if amount > self.balance:
    return -1
  else:
    self.balance -= amount
  return 0
Після
def withdraw(self, amount):
  if amount > self.balance:
    raise BalanceException()
  self.balance -= amount
До
withdraw(amount: number): number {
 if (amount > _balance) {
  return -1;
 }
 else {
  balance -= amount;
  return 0;
 }
}
Після
withdraw(amount: number): void {
 if (amount > _balance) {
  throw new Error();
 }
 balance -= amount;
}

Причини рефакторингу

Повернення кодів помилок — давно застаріла практика процедурного програмування. У сучасному програмуванні для обробки помилок використовуються спеціальні класи, що називаються виключеннями. При виникненні проблеми ви «викидаєте» таке виключення і воно згодом "ловиться" одним з обробників виключень. При цьому запускається спеціальний код обробки позаштатної ситуації, який ігнорується в звичайних умовах.

Переваги

 • Позбавляє код від безлічі умовних операторів перевірки кодів помилок. Обробники виключень набагато чіткіше розмежовують нормальний і нештатний шлях виконання програми.

 • Класи виключень можуть реалізовувати власні методи, а значить містити частину функціональності по обробці помилок (наприклад, для перекладу повідомлень про помилки).

 • На відміну від виключень, коди помилок не можуть бути використані в конструкторі, оскільки він повинен повертати тільки новий об’єкт.

Недоліки

 • Обробку виключень можна перетворити на goto-подібний костиль. Не робіть так! Не використовуйте виключення для управління виконанням коду. Виключення слід викидати тільки з метою повідомлення про помилку або критичну ситуацію.

Порядок рефакторингу

Намагайтеся виконувати кроки цього рефакторингу тільки для одного коду помилки за один раз. Так буде легше утримати в голові усі важливі відомості і уникнути помилок.

 1. Знайдіть усі виклики методу, що повертає код помилки, і оберніть його в try/catch блоки замість перевірки коду помилки.

 2. Усередині методу замість повернення коду помилки викидайте виключення.

 3. Змініть сигнатуру методу так, щоб вона містила інформацію про виключення, що викидається (секція @throws).