Spring SALE

Відвідувач і Double Dispatch

Розглянемо приклад, у якому ми маємо невелику ієрархію класів геометричних фігур (обережно, псевдокод):

interface Graphic is
  method draw()

class Shape implements Graphic is
  field id
  method draw()
  // ...

class Dot extends Shape is
  field x, y
  method draw()
  // ...

class Circle extends Dot is
  field radius
  method draw()
  // ...

class Rectangle extends Shape is
  field width, height
  method draw()
  // ...

class CompoundGraphic implements Graphic is
  field children: array of Graphic
  method draw()
  // ...

Нам потрібно додати зовнішню оперцію над усіма цими компонентами, наприклад, експорт. У нашій мові (Java, C#, ...) є перевантаження методів, тому ми створюємо такий клас:

class Exporter is
  method export(s: Shape) is
    print("Exporting shape")
  method export(d: Dot)
    print("Exporting dot")
  method export(c: Circle)
    print("Exporting circle")
  method export(r: Rectangle)
    print("Exporting rectangle")
  method export(cs: CompoundGraphic)
    print("Exporting compound")

Здається, що все добре. Але давайте спробуємо такий клас на ділі:

class App() is
  method export(shape: Shape) is
    Exporter exporter = new Exporter()
    exporter.export(shape);

app.export(new Circle());
// На жаль, виведе "Exporting shape".

Як? Але чому?!

Побувати в шкурі компілятора

Примітка: все, що тут описано — правдиве для більшості сучасних об’єктних мов програмування (Java, C#, PHP та інші).

Пізнє/динамічне зв’язування

Давайте уявімо себе компілятором. Вам потрібно зрозуміти, як скомпілювати такий код:

method drawShape(shape: Shape) is
  shape.draw();

Отже, виклик метода draw у класі Shape. Але нам також відомо про чотири класи, що перевизначають цей метод. Чи можливо вже зараз зрозуміти, яку реалізацію потрібно вибрати? Схоже, що ні, адже для цього доведеться запустити програму й дізнатися, який саме об’єкт буде поданий у параметр. Але одне ви знаєте напевне — який би об’єкт не був переданий, він обов’язково матиме реалізацію draw.

В кінцевому рахунку машинний код, який ви створите, під час переходу через цю ділянку буде щоразу перевіряти, що за об’єкт цей shape, і вибирати реалізацію метода draw із відповідного класа.

Така динамічна перевірка типу називається пізнім або динамічним зв’язуванням:

 • Пізнім, тому що ми пов’язуємо об’єкт та реалізацію вже після компіляції.
 • Динамічним, тому що ми робимо це під час кожного проходження через цю ділянку.

Раннє/статичне зв’язування

Тепер давайте «скомпілюємо» такий код:

method exportShape(shape: Shape) is
  Exporter exporter = new Exporter()
  exporter.export(shape);

Зі створенням об’єкту все зрозуміло. Як щодо виклику методу export? У класі Exporter у нас є п’ять версій методу з таким ім’ям, які відрізняються лише типом параметру. Схоже, що тут також доведеться динамічно відстежувати тип параметра, що передається, і за ним визначати, який з методів вибрати.

Але тут на нас чекає прикра несподіванка. Що як хто-небудь подасть у метод exportShape такий об’єкт, для якого відсутній метод export у класі Exporter? Наприклад, об’єкт Ellipse, для якого у нас немає експорту. Дійсно, ми не маємо гарантії, що необхідний метод буде присутній, як це було з перевизначеними методами. А отже, виникне неоднозначна ситуація.

Саме через це всі розробники компіляторів обирають безпечний шлях і використовують раннє або статичне зв’язування для перевантажених методів:

 • Раннє, тому що воно відбувається ще на етапі компіляції програми.
 • Статичне, тому що його вже не можна змінити під час виконання.

Повернемося до нашого прикладу. Ми впевнені в тому, що маємо параметр з типом Shape. Ми знаємо, що в Exporter є реалізація, яка підходить для цього: export(s: Shape). Відповідно, цю ділянку коду ми жорстко зв’язуємо з відомою реалізацією методу.

І тому навіть якщо ми подамо у параметрах один з підкласів Shape, однаково буде викликана реалізація export(s: Shape).

Double dispatch

Подвійна диспетчеризація (або double dispatch) — це трюк, який дає змогу оминути обмеженість раннього зв’язування в перевантажених методах. Ось як це робиться:

class Visitor is
  method visit(s: Shape) is
    print("Visited shape")
  method visit(d: Dot)
    print("Visited dot")

interface Graphic is
  method accept(v: Visitor)

class Shape implements Graphic is
  method accept(v: Visitor)
    // Компілятор знає, що тут `this` це `Shape`.
    v.visit(this)

class Dot extends Shape is
  method accept(v: Visitor)
    // Компілятор знає, що тут `this` це `Dot`.
    // Це означає, що можна статично пов’язати цей виклик
    // з реалізацією visit(d: Dot).
    v.visit(this)


Visitor v = new Visitor();
Graphic g = new Dot();

// Метод accept() —перевизначений, але не перевантажений.
// Відповідно, пов’язаний динамічно. Тому реалізація `accept` буде 
// вибрана під час виконання вже з того класу, об’єкт якого його
// викликав (клас Dot).
g.accept(v);

// Виведе "Visited dot".

Післяслово

Хоча патерн Відвідувач і побудований на механіці подвійної диспетчеризації, це не основна його ідея. Відвідувач дає змогу додавати операції до цілої ієрархії класів, без потреби міняти код цих класів.