Summer SALE
Ітератор

Ітератор на Ruby

Ітератор — це поведінковий патерн, що дозволяє послідовно обходити складну колекцію, не розкриваючи деталі її реалізації.

Завдяки Ітераторові, клієнт може обходити різні колекції в один і той же спосіб, використовуючи єдиний інтерфейс ітераторів.

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн можна часто зустріти в Ruby-коді, особливо в програмах, що працюють з різними типами колекцій, коли потрібно виконати обхід різних сутностей.

Ознаки застосування патерна: Ітератор легко визначити за методами навігації (наприклад, отримання наступного/попереднього елементу і т. д.). Код, який використовує ітератор, часто взагалі не має посилань на колекцію, з якою працює ітератор. Ітератор або приймає колекцію в параметрах конструктора під час створення, або повертається до самої колекцією.

Концептуальний приклад

Цей приклад показує структуру патерна Ітератор, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

main.rb: Приклад структури патерна

class AlphabeticalOrderIterator
 # In Ruby, the Enumerable mixin provides classes with several traversal and
 # searching methods, and with the ability to sort. The class must provide a
 # method each, which yields successive members of the collection.
 include Enumerable

 # This attribute indicates the traversal direction.
 attr_accessor :reverse
 private :reverse

 # @return [Array]
 attr_accessor :collection
 private :collection

 # @param [Array] collection
 # @param [Boolean] reverse
 def initialize(collection, reverse: false)
  @collection = collection
  @reverse = reverse
 end

 def each(&block)
  return @collection.reverse.each(&block) if reverse

  @collection.each(&block)
 end
end

class WordsCollection
 # @return [Array]
 attr_accessor :collection
 private :collection

 def initialize(collection = [])
  @collection = collection
 end

 # The `iterator` method returns the iterator object itself, by default we
 # return the iterator in ascending order.
 def iterator
  AlphabeticalOrderIterator.new(@collection)
 end

 # @return [AlphabeticalOrderIterator]
 def reverse_iterator
  AlphabeticalOrderIterator.new(@collection, reverse: true)
 end

 # @param [String] item
 def add_item(item)
  @collection << item
 end
end

# The client code may or may not know about the Concrete Iterator or Collection
# classes, depending on the level of indirection you want to keep in your
# program.
collection = WordsCollection.new
collection.add_item('First')
collection.add_item('Second')
collection.add_item('Third')

puts 'Straight traversal:'
collection.iterator.each { |item| puts item }
puts "\n"

puts 'Reverse traversal:'
collection.reverse_iterator.each { |item| puts item }

output.txt: Результат виконання

Straight traversal:
First
Second
Third

Reverse traversal:
Third
Second
First

Ітератор іншими мовами програмування

Ітератор на C# Ітератор на C++ Ітератор на Go Ітератор на Java Ітератор на PHP Ітератор на Python Ітератор на Rust Ітератор на Swift Ітератор на TypeScript