Wiosenna WYPRZEDAŻ
Iterator

Iterator w języku Ruby

Iterator to behawioralny wzorzec projektowy pozwalający sekwencyjnie przechodzić od elementu do elementu jakiegoś zbioru bez konieczności eksponowania jego formy.

Dzięki Iteratorowi klienci mogą przeglądać kolejne elementy różnych kolekcji w podobny sposób, za pośrednictwem jednego interfejsu.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Iterator jest bardzo rozpowszechniony w kodzie Ruby. Wiele frameworków i bibliotek pozwala za jego pomocą poruszać się po elementach ich kolekcji.

Identyfikacja: Iterator łatwo rozpoznać po obecności metod nawigacyjnych (takich jak następny, poprzedni i innych). Kod klienta stosujący iteratory może nie mieć bezpośredniego dostępu do badanej kolekcji.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Iterator ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

main.rb: Przykład koncepcyjny

class AlphabeticalOrderIterator
 # In Ruby, the Enumerable mixin provides classes with several traversal and
 # searching methods, and with the ability to sort. The class must provide a
 # method each, which yields successive members of the collection.
 include Enumerable

 # This attribute indicates the traversal direction.
 attr_accessor :reverse
 private :reverse

 # @return [Array]
 attr_accessor :collection
 private :collection

 # @param [Array] collection
 # @param [Boolean] reverse
 def initialize(collection, reverse: false)
  @collection = collection
  @reverse = reverse
 end

 def each(&block)
  return @collection.reverse.each(&block) if reverse

  @collection.each(&block)
 end
end

class WordsCollection
 # @return [Array]
 attr_accessor :collection
 private :collection

 def initialize(collection = [])
  @collection = collection
 end

 # The `iterator` method returns the iterator object itself, by default we
 # return the iterator in ascending order.
 def iterator
  AlphabeticalOrderIterator.new(@collection)
 end

 # @return [AlphabeticalOrderIterator]
 def reverse_iterator
  AlphabeticalOrderIterator.new(@collection, reverse: true)
 end

 # @param [String] item
 def add_item(item)
  @collection << item
 end
end

# The client code may or may not know about the Concrete Iterator or Collection
# classes, depending on the level of indirection you want to keep in your
# program.
collection = WordsCollection.new
collection.add_item('First')
collection.add_item('Second')
collection.add_item('Third')

puts 'Straight traversal:'
collection.iterator.each { |item| puts item }
puts "\n"

puts 'Reverse traversal:'
collection.reverse_iterator.each { |item| puts item }

output.txt: Wynik działania

Straight traversal:
First
Second
Third

Reverse traversal:
Third
Second
First

Iterator w innych językach

Iterator w języku C# Iterator w języku C++ Iterator w języku Go Iterator w języku Java Iterator w języku PHP Iterator w języku Python Iterator w języku Rust Iterator w języku Swift Iterator w języku TypeScript