Summer SALE
Iterator

Iterator w języku C#

Iterator to behawioralny wzorzec projektowy pozwalający sekwencyjnie przechodzić od elementu do elementu jakiegoś zbioru bez konieczności eksponowania jego formy.

Dzięki Iteratorowi klienci mogą przeglądać kolejne elementy różnych kolekcji w podobny sposób, za pośrednictwem jednego interfejsu.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Iterator jest bardzo rozpowszechniony w kodzie C#. Wiele frameworków i bibliotek pozwala za jego pomocą poruszać się po elementach ich kolekcji.

Identyfikacja: Iterator łatwo rozpoznać po obecności metod nawigacyjnych (takich jak następny, poprzedni i innych). Kod klienta stosujący iteratory może nie mieć bezpośredniego dostępu do badanej kolekcji.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Iterator ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

Program.cs: Przykład koncepcyjny

using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;

namespace RefactoringGuru.DesignPatterns.Iterator.Conceptual
{
  abstract class Iterator : IEnumerator
  {
    object IEnumerator.Current => Current();

    // Returns the key of the current element
    public abstract int Key();
		
    // Returns the current element
    public abstract object Current();
		
    // Move forward to next element
    public abstract bool MoveNext();
		
    // Rewinds the Iterator to the first element
    public abstract void Reset();
  }

  abstract class IteratorAggregate : IEnumerable
  {
    // Returns an Iterator or another IteratorAggregate for the implementing
    // object.
    public abstract IEnumerator GetEnumerator();
  }

  // Concrete Iterators implement various traversal algorithms. These classes
  // store the current traversal position at all times.
  class AlphabeticalOrderIterator : Iterator
  {
    private WordsCollection _collection;
		
    // Stores the current traversal position. An iterator may have a lot of
    // other fields for storing iteration state, especially when it is
    // supposed to work with a particular kind of collection.
    private int _position = -1;
		
    private bool _reverse = false;

    public AlphabeticalOrderIterator(WordsCollection collection, bool reverse = false)
    {
      this._collection = collection;
      this._reverse = reverse;

      if (reverse)
      {
        this._position = collection.getItems().Count;
      }
    }
		
    public override object Current()
    {
      return this._collection.getItems()[_position];
    }

    public override int Key()
    {
      return this._position;
    }
		
    public override bool MoveNext()
    {
      int updatedPosition = this._position + (this._reverse ? -1 : 1);

      if (updatedPosition >= 0 && updatedPosition < this._collection.getItems().Count)
      {
        this._position = updatedPosition;
        return true;
      }
      else
      {
        return false;
      }
    }
		
    public override void Reset()
    {
      this._position = this._reverse ? this._collection.getItems().Count - 1 : 0;
    }
  }

  // Concrete Collections provide one or several methods for retrieving fresh
  // iterator instances, compatible with the collection class.
  class WordsCollection : IteratorAggregate
  {
    List<string> _collection = new List<string>();
		
    bool _direction = false;
    
    public void ReverseDirection()
    {
      _direction = !_direction;
    }
		
    public List<string> getItems()
    {
      return _collection;
    }
		
    public void AddItem(string item)
    {
      this._collection.Add(item);
    }
		
    public override IEnumerator GetEnumerator()
    {
      return new AlphabeticalOrderIterator(this, _direction);
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // The client code may or may not know about the Concrete Iterator
      // or Collection classes, depending on the level of indirection you
      // want to keep in your program.
      var collection = new WordsCollection();
      collection.AddItem("First");
      collection.AddItem("Second");
      collection.AddItem("Third");

      Console.WriteLine("Straight traversal:");

      foreach (var element in collection)
      {
        Console.WriteLine(element);
      }

      Console.WriteLine("\nReverse traversal:");

      collection.ReverseDirection();

      foreach (var element in collection)
      {
        Console.WriteLine(element);
      }
    }
  }
}

Output.txt: Wynik działania

Straight traversal:
First
Second
Third

Reverse traversal:
Third
Second
First

Iterator w innych językach

Iterator w języku C++ Iterator w języku Go Iterator w języku Java Iterator w języku PHP Iterator w języku Python Iterator w języku Ruby Iterator w języku Rust Iterator w języku Swift Iterator w języku TypeScript