Wiosenna WYPRZEDAŻ
Polecenie

Polecenie w języku C#

Polecenie to behawioralny wzorzec projektowy według którego żądania lub proste działania są konwertowane na obiekty.

Wyżej wymieniona konwersja pozwala odkładać zadania w czasie, uruchamiać je zdalnie, przechowywać ich historię, itp.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Polecenie jest dość powszechny w kodzie napisanym w C# jako alternatywa dla wywołania zwrotnego (ang. callback) zakładającego przypisanie akcji elementom interfejsu użytkownika. Jest stosowany także w celu kolejkowania zadań, śledzenia historii wykonanych działań, itp.

Identyfikacja: Jeśli widzisz zestaw powiązanych klas odpowiadających konkretnym czynnościom (jak “Kopiuj”, “Wytnij”, “Wyślij”, “Drukuj”, itd.) — może to oznaczać użycie wzorca Polecenie. Takie klasy powinny implementować ten sam interfejs/klasę abstrakcyjną. Polecenia mogą samodzielnie implementować poszczególne czynności lub delegować zadania osobnym obiektom — zwanym odbiorcami. Ostatnim elementem układanki jest znalezienie obiektu wywołującego — będzie to klasa przyjmująca obiekty-polecenia w charakterze parametrów swoich metod lub konstruktora.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Polecenie ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

Program.cs: Przykład koncepcyjny

using System;

namespace RefactoringGuru.DesignPatterns.Command.Conceptual
{
  // The Command interface declares a method for executing a command.
  public interface ICommand
  {
    void Execute();
  }

  // Some commands can implement simple operations on their own.
  class SimpleCommand : ICommand
  {
    private string _payload = string.Empty;

    public SimpleCommand(string payload)
    {
      this._payload = payload;
    }

    public void Execute()
    {
      Console.WriteLine($"SimpleCommand: See, I can do simple things like printing ({this._payload})");
    }
  }

  // However, some commands can delegate more complex operations to other
  // objects, called "receivers."
  class ComplexCommand : ICommand
  {
    private Receiver _receiver;

    // Context data, required for launching the receiver's methods.
    private string _a;

    private string _b;

    // Complex commands can accept one or several receiver objects along
    // with any context data via the constructor.
    public ComplexCommand(Receiver receiver, string a, string b)
    {
      this._receiver = receiver;
      this._a = a;
      this._b = b;
    }

    // Commands can delegate to any methods of a receiver.
    public void Execute()
    {
      Console.WriteLine("ComplexCommand: Complex stuff should be done by a receiver object.");
      this._receiver.DoSomething(this._a);
      this._receiver.DoSomethingElse(this._b);
    }
  }

  // The Receiver classes contain some important business logic. They know how
  // to perform all kinds of operations, associated with carrying out a
  // request. In fact, any class may serve as a Receiver.
  class Receiver
  {
    public void DoSomething(string a)
    {
      Console.WriteLine($"Receiver: Working on ({a}.)");
    }

    public void DoSomethingElse(string b)
    {
      Console.WriteLine($"Receiver: Also working on ({b}.)");
    }
  }

  // The Invoker is associated with one or several commands. It sends a
  // request to the command.
  class Invoker
  {
    private ICommand _onStart;

    private ICommand _onFinish;

    // Initialize commands.
    public void SetOnStart(ICommand command)
    {
      this._onStart = command;
    }

    public void SetOnFinish(ICommand command)
    {
      this._onFinish = command;
    }

    // The Invoker does not depend on concrete command or receiver classes.
    // The Invoker passes a request to a receiver indirectly, by executing a
    // command.
    public void DoSomethingImportant()
    {
      Console.WriteLine("Invoker: Does anybody want something done before I begin?");
      if (this._onStart is ICommand)
      {
        this._onStart.Execute();
      }
      
      Console.WriteLine("Invoker: ...doing something really important...");
      
      Console.WriteLine("Invoker: Does anybody want something done after I finish?");
      if (this._onFinish is ICommand)
      {
        this._onFinish.Execute();
      }
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // The client code can parameterize an invoker with any commands.
      Invoker invoker = new Invoker();
      invoker.SetOnStart(new SimpleCommand("Say Hi!"));
      Receiver receiver = new Receiver();
      invoker.SetOnFinish(new ComplexCommand(receiver, "Send email", "Save report"));

      invoker.DoSomethingImportant();
    }
  }
}

Output.txt: Wynik działania

Invoker: Does anybody want something done before I begin?
SimpleCommand: See, I can do simple things like printing (Say Hi!)
Invoker: ...doing something really important...
Invoker: Does anybody want something done after I finish?
ComplexCommand: Complex stuff should be done by a receiver object.
Receiver: Working on (Send email.)
Receiver: Also working on (Save report.)

Polecenie w innych językach

Polecenie w języku C++ Polecenie w języku Go Polecenie w języku Java Polecenie w języku PHP Polecenie w języku Python Polecenie w języku Ruby Polecenie w języku Rust Polecenie w języku Swift Polecenie w języku TypeScript