🎉 Ура! Після трьох років роботи, я нарешті випустив англійську версію книжки про патерни! Ось вона »

C#: Команда

Command Команда Command

Команда — це поведінковий патерн, що дозволяє загортати запити або прості операції в окремі об’єкти.

Це дозволяє відкладати виконання команд, вибудовувати їх у чергу, а також зберігати історію і робити скасування.

Детальніше про Команду

Особливості паттерна на C#

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн часто зустрічаєьтся в C#-коді, особливо якщо потрібно відкладати виконання команд, вибудовувати їх у чергу, а також зберігати історію та робити скасування.

Ознаки застосування патерну: Класи команд побудовані навколо однієї дії та мають дуже вузький контекст. Об’єкти команд часто подаються в обробники подій елементів GUI. Практично будь-яка реалізація скасування використовує принцип команд.

Приклад: Структура патерну

Цей приклад показує структуру патерну Команда, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

Program.cs: Приклад структури патерну

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace RefactoringGuru.DesignPatterns.Command.Structural
{
  abstract class Command
  {
    public abstract void Execute();
  }

  class SimpleCommand : Command
  {
    string _payLoad = string.Empty;

    public SimpleCommand(string payLoad)
    {
      _payLoad = payLoad;
    }

    public override void Execute()
    {
      Console.Write($"SimpleCommand: See, I can do simple things like printing ({_payLoad})\n");
    }
  }

  class ComplexCommand : Command
  {
    Receiver receiver;

    string a;

    string b;

    public ComplexCommand(Receiver r, string a, string b)
    {
      receiver = r;
      this.a = a;
      this.b = b;
    }

    public override void Execute()
    {
      Console.Write("ComplexCommand: Complex stuff should be done by a receiver object.\n");
      receiver.doSomething(a);
      receiver.doSomethingElse(b);
    }
  }

  class Receiver
  {
    public void doSomething(string a)
    {
      Console.Write("Receiver: Working on (" + a + ".)\n");
    }

    public void doSomethingElse(string b)
    {
      Console.Write("Receiver: Also working on (" + b + ".)\n");
    }
  }

  class Invoker
  {
    Command onStart;

    Command onFinish;

    public void setOnStart(Command c)
    {
      onStart = c;
    }

    public void setOnFinish(Command c)
    {
      onFinish = c;
    }

    public void doSomethingImportant()
    {
      Console.Write("Invoker: Does anybody want something done before I begin?\n");
      if (onStart is Command)
      {
        onStart.Execute();
      }
      Console.Write("Invoker: ...doing something really important...\n");
      Console.Write("Invoker: Does anybody want something done after I finish?\n");
      if (onFinish is Command)
      {
        onFinish.Execute();
      }
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Invoker invoker = new Invoker();
      invoker.setOnStart(new SimpleCommand("Say Hi!"));
      Receiver r = new Receiver();
      invoker.setOnFinish(new ComplexCommand(r, "Send email", "Save report"));

      invoker.doSomethingImportant();
    }
  }
}

Output.txt: Результат виконання

Invoker: Does anybody want something done before I begin?
SimpleCommand: See, I can do simple things like printing (Say Hi!)
Invoker: ...doing something really important...
Invoker: Does anybody want something done after I finish?
ComplexCommand: Complex stuff should be done by a receiver object.
Receiver: Working on (Send email.)
Receiver: Also working on (Save report.)