Summer SALE
Команда

Команда на Java

Команда — це поведінковий патерн, що дозволяє загортати запити або прості операції в окремі об’єкти.

Це дозволяє відкладати виконання команд, вибудовувати їх у чергу, а також зберігати історію і робити скасування.

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн часто зустрічається в Java-коді, особливо якщо потрібно відкладати виконання команд, вибудовувати їх у чергу, а також зберігати історію та робити скасування.

Приклади Команд в стандартних бібліотеках Java:

Ознаки застосування патерна: Класи команд побудовані навколо однієї дії та мають дуже вузький контекст. Об’єкти команд часто подаються в обробники подій елементів GUI. Практично будь-яка реалізація скасування використовує принцип команд.

Виконання та скасування команд текстового редактора

Реагуючи на дії користувача, текстовий редактор створює об’єкти команд. Кожна команда виконує певну дію, а потім потрапляє в стек історії.

Тепер, щоб виконати скасування, ми беремо останню команду зі списку і виконуємо зворотну дію або відновлюємо стан редактора, що збережений у цій команді.

commands

commands/Command.java: Абстрактна базова команда

package refactoring_guru.command.example.commands;

import refactoring_guru.command.example.editor.Editor;

public abstract class Command {
  public Editor editor;
  private String backup;

  Command(Editor editor) {
    this.editor = editor;
  }

  void backup() {
    backup = editor.textField.getText();
  }

  public void undo() {
    editor.textField.setText(backup);
  }

  public abstract boolean execute();
}

commands/CopyCommand.java: Команда копіювання

package refactoring_guru.command.example.commands;

import refactoring_guru.command.example.editor.Editor;

public class CopyCommand extends Command {

  public CopyCommand(Editor editor) {
    super(editor);
  }

  @Override
  public boolean execute() {
    editor.clipboard = editor.textField.getSelectedText();
    return false;
  }
}

commands/PasteCommand.java: Команда вставки

package refactoring_guru.command.example.commands;

import refactoring_guru.command.example.editor.Editor;

public class PasteCommand extends Command {

  public PasteCommand(Editor editor) {
    super(editor);
  }

  @Override
  public boolean execute() {
    if (editor.clipboard == null || editor.clipboard.isEmpty()) return false;

    backup();
    editor.textField.insert(editor.clipboard, editor.textField.getCaretPosition());
    return true;
  }
}

commands/CutCommand.java: Команда вирізання

package refactoring_guru.command.example.commands;

import refactoring_guru.command.example.editor.Editor;

public class CutCommand extends Command {

  public CutCommand(Editor editor) {
    super(editor);
  }

  @Override
  public boolean execute() {
    if (editor.textField.getSelectedText().isEmpty()) return false;

    backup();
    String source = editor.textField.getText();
    editor.clipboard = editor.textField.getSelectedText();
    editor.textField.setText(cutString(source));
    return true;
  }

  private String cutString(String source) {
    String start = source.substring(0, editor.textField.getSelectionStart());
    String end = source.substring(editor.textField.getSelectionEnd());
    return start + end;
  }
}

commands/CommandHistory.java: Історія команд

package refactoring_guru.command.example.commands;

import java.util.Stack;

public class CommandHistory {
  private Stack<Command> history = new Stack<>();

  public void push(Command c) {
    history.push(c);
  }

  public Command pop() {
    return history.pop();
  }

  public boolean isEmpty() { return history.isEmpty(); }
}

editor

editor/Editor.java: Оболонка текстового редактора

package refactoring_guru.command.example.editor;

import refactoring_guru.command.example.commands.*;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

public class Editor {
  public JTextArea textField;
  public String clipboard;
  private CommandHistory history = new CommandHistory();

  public void init() {
    JFrame frame = new JFrame("Text editor (type & use buttons, Luke!)");
    JPanel content = new JPanel();
    frame.setContentPane(content);
    frame.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
    content.setLayout(new BoxLayout(content, BoxLayout.Y_AXIS));
    textField = new JTextArea();
    textField.setLineWrap(true);
    content.add(textField);
    JPanel buttons = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));
    JButton ctrlC = new JButton("Ctrl+C");
    JButton ctrlX = new JButton("Ctrl+X");
    JButton ctrlV = new JButton("Ctrl+V");
    JButton ctrlZ = new JButton("Ctrl+Z");
    Editor editor = this;
    ctrlC.addActionListener(new ActionListener() {
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        executeCommand(new CopyCommand(editor));
      }
    });
    ctrlX.addActionListener(new ActionListener() {
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        executeCommand(new CutCommand(editor));
      }
    });
    ctrlV.addActionListener(new ActionListener() {
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        executeCommand(new PasteCommand(editor));
      }
    });
    ctrlZ.addActionListener(new ActionListener() {
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        undo();
      }
    });
    buttons.add(ctrlC);
    buttons.add(ctrlX);
    buttons.add(ctrlV);
    buttons.add(ctrlZ);
    content.add(buttons);
    frame.setSize(450, 200);
    frame.setLocationRelativeTo(null);
    frame.setVisible(true);
  }

  private void executeCommand(Command command) {
    if (command.execute()) {
      history.push(command);
    }
  }

  private void undo() {
    if (history.isEmpty()) return;

    Command command = history.pop();
    if (command != null) {
      command.undo();
    }
  }
}

Demo.java: Клієнтський код

package refactoring_guru.command.example;

import refactoring_guru.command.example.editor.Editor;

public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    Editor editor = new Editor();
    editor.init();
  }
}

OutputDemo.png: Результат виконання

Команда іншими мовами програмування

Команда на C# Команда на C++ Команда на Go Команда на PHP Команда на Python Команда на Ruby Команда на Rust Команда на Swift Команда на TypeScript