Spring SALE
Команда

Команда на TypeScript

Команда — це поведінковий патерн, що дозволяє загортати запити або прості операції в окремі об’єкти.

Це дозволяє відкладати виконання команд, вибудовувати їх у чергу, а також зберігати історію і робити скасування.

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн часто зустрічається в TypeScript-коді, особливо якщо потрібно відкладати виконання команд, вибудовувати їх у чергу, а також зберігати історію та робити скасування.

Ознаки застосування патерна: Класи команд побудовані навколо однієї дії та мають дуже вузький контекст. Об’єкти команд часто подаються в обробники подій елементів GUI. Практично будь-яка реалізація скасування використовує принцип команд.

Концептуальний приклад

Цей приклад показує структуру патерна Команда, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

index.ts: Приклад структури патерна

/**
 * The Command interface declares a method for executing a command.
 */
interface Command {
  execute(): void;
}

/**
 * Some commands can implement simple operations on their own.
 */
class SimpleCommand implements Command {
  private payload: string;

  constructor(payload: string) {
    this.payload = payload;
  }

  public execute(): void {
    console.log(`SimpleCommand: See, I can do simple things like printing (${this.payload})`);
  }
}

/**
 * However, some commands can delegate more complex operations to other objects,
 * called "receivers."
 */
class ComplexCommand implements Command {
  private receiver: Receiver;

  /**
   * Context data, required for launching the receiver's methods.
   */
  private a: string;

  private b: string;

  /**
   * Complex commands can accept one or several receiver objects along with
   * any context data via the constructor.
   */
  constructor(receiver: Receiver, a: string, b: string) {
    this.receiver = receiver;
    this.a = a;
    this.b = b;
  }

  /**
   * Commands can delegate to any methods of a receiver.
   */
  public execute(): void {
    console.log('ComplexCommand: Complex stuff should be done by a receiver object.');
    this.receiver.doSomething(this.a);
    this.receiver.doSomethingElse(this.b);
  }
}

/**
 * The Receiver classes contain some important business logic. They know how to
 * perform all kinds of operations, associated with carrying out a request. In
 * fact, any class may serve as a Receiver.
 */
class Receiver {
  public doSomething(a: string): void {
    console.log(`Receiver: Working on (${a}.)`);
  }

  public doSomethingElse(b: string): void {
    console.log(`Receiver: Also working on (${b}.)`);
  }
}

/**
 * The Invoker is associated with one or several commands. It sends a request to
 * the command.
 */
class Invoker {
  private onStart: Command;

  private onFinish: Command;

  /**
   * Initialize commands.
   */
  public setOnStart(command: Command): void {
    this.onStart = command;
  }

  public setOnFinish(command: Command): void {
    this.onFinish = command;
  }

  /**
   * The Invoker does not depend on concrete command or receiver classes. The
   * Invoker passes a request to a receiver indirectly, by executing a
   * command.
   */
  public doSomethingImportant(): void {
    console.log('Invoker: Does anybody want something done before I begin?');
    if (this.isCommand(this.onStart)) {
      this.onStart.execute();
    }

    console.log('Invoker: ...doing something really important...');

    console.log('Invoker: Does anybody want something done after I finish?');
    if (this.isCommand(this.onFinish)) {
      this.onFinish.execute();
    }
  }

  private isCommand(object): object is Command {
    return object.execute !== undefined;
  }
}

/**
 * The client code can parameterize an invoker with any commands.
 */
const invoker = new Invoker();
invoker.setOnStart(new SimpleCommand('Say Hi!'));
const receiver = new Receiver();
invoker.setOnFinish(new ComplexCommand(receiver, 'Send email', 'Save report'));

invoker.doSomethingImportant();

Output.txt: Результат виконання

Invoker: Does anybody want something done before I begin?
SimpleCommand: See, I can do simple things like printing (Say Hi!)
Invoker: ...doing something really important...
Invoker: Does anybody want something done after I finish?
ComplexCommand: Complex stuff should be done by a receiver object.
Receiver: Working on (Send email.)
Receiver: Also working on (Save report.)

Команда іншими мовами програмування

Команда на C# Команда на C++ Команда на Go Команда на Java Команда на PHP Команда на Python Команда на Ruby Команда на Rust Команда на Swift