Summer SALE
Команда

Команда на Ruby

Команда — це поведінковий патерн, що дозволяє загортати запити або прості операції в окремі об’єкти.

Це дозволяє відкладати виконання команд, вибудовувати їх у чергу, а також зберігати історію і робити скасування.

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн часто зустрічається в Ruby-коді, особливо якщо потрібно відкладати виконання команд, вибудовувати їх у чергу, а також зберігати історію та робити скасування.

Ознаки застосування патерна: Класи команд побудовані навколо однієї дії та мають дуже вузький контекст. Об’єкти команд часто подаються в обробники подій елементів GUI. Практично будь-яка реалізація скасування використовує принцип команд.

Концептуальний приклад

Цей приклад показує структуру патерна Команда, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

main.rb: Приклад структури патерна

# The Command interface declares a method for executing a command.
class Command
 # @abstract
 def execute
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end
end

# Some commands can implement simple operations on their own.
class SimpleCommand < Command
 # @param [String] payload
 def initialize(payload)
  @payload = payload
 end

 def execute
  puts "SimpleCommand: See, I can do simple things like printing (#{@payload})"
 end
end

# However, some commands can delegate more complex operations to other objects,
# called "receivers".
class ComplexCommand < Command
 # Complex commands can accept one or several receiver objects along with any
 # context data via the constructor.
 def initialize(receiver, a, b)
  @receiver = receiver
  @a = a
  @b = b
 end

 # Commands can delegate to any methods of a receiver.
 def execute
  print 'ComplexCommand: Complex stuff should be done by a receiver object'
  @receiver.do_something(@a)
  @receiver.do_something_else(@b)
 end
end

# The Receiver classes contain some important business logic. They know how to
# perform all kinds of operations, associated with carrying out a request. In
# fact, any class may serve as a Receiver.
class Receiver
 # @param [String] a
 def do_something(a)
  print "\nReceiver: Working on (#{a}.)"
 end

 # @param [String] b
 def do_something_else(b)
  print "\nReceiver: Also working on (#{b}.)"
 end
end

# The Invoker is associated with one or several commands. It sends a request to
# the command.
class Invoker
 # Initialize commands.

 # @param [Command] command
 def on_start=(command)
  @on_start = command
 end

 # @param [Command] command
 def on_finish=(command)
  @on_finish = command
 end

 # The Invoker does not depend on concrete command or receiver classes. The
 # Invoker passes a request to a receiver indirectly, by executing a command.
 def do_something_important
  puts 'Invoker: Does anybody want something done before I begin?'
  @on_start.execute if @on_start.is_a? Command

  puts 'Invoker: ...doing something really important...'

  puts 'Invoker: Does anybody want something done after I finish?'
  @on_finish.execute if @on_finish.is_a? Command
 end
end

# The client code can parameterize an invoker with any commands.
invoker = Invoker.new
invoker.on_start = SimpleCommand.new('Say Hi!')
receiver = Receiver.new
invoker.on_finish = ComplexCommand.new(receiver, 'Send email', 'Save report')

invoker.do_something_important

output.txt: Результат виконання

Invoker: Does anybody want something done before I begin?
SimpleCommand: See, I can do simple things like printing (Say Hi!)
Invoker: ...doing something really important...
Invoker: Does anybody want something done after I finish?
ComplexCommand: Complex stuff should be done by a receiver object
Receiver: Working on (Send email.)
Receiver: Also working on (Save report.)

Команда іншими мовами програмування

Команда на C# Команда на C++ Команда на Go Команда на Java Команда на PHP Команда на Python Команда на Rust Команда на Swift Команда на TypeScript