Hura! Mamy wreszcie przyjemność udostępnić wam polską wersję! Zapraszamy do przesyłania wiadomości z waszymi uwagami i informacjami o zauważonych błędach.
Polecenie

Polecenie w języku Java

Polecenie to behawioralny wzorzec projektowy według którego żądania lub proste działania są konwertowane na obiekty.

Wyżej wymieniona konwersja pozwala odkładać zadania w czasie, uruchamiać je zdalnie, przechowywać ich historię, itp.

Użycie wzorca w języku Java

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Polecenie jest dość powszechny w kodzie napisanym w Javie jako alternatywa dla wywołania zwrotnego (ang. callback) zakładającego przypisanie akcji elementom interfejsu użytkownika w odpowiedzi na różne interakcje z tymi elementami. Jest stosowany także w celu kolejkowania zadań, śledzenia historii wykonanych działań, itp.

Oto parę przykładów użycia wzorca Polecenie w głównych bibliotekach Java:

Identyfikacja: Jeśli widzisz zestaw powiązanych klas odpowiadających konkretnym czynnościom (jak “Kopiuj”, “Wytnij”, “Wyślij”, “Drukuj”, itd.) — może to oznaczać użycie wzorca Polecenie. Takie klasy powinny implementować ten sam interfejs/klasę abstrakcyjną. Polecenia mogą samodzielnie implementować poszczególne czynności lub delegować zadania osobnym obiektom — zwanym odbiorcami. Ostatnim elementem układanki jest znalezienie obiektu wywołującego — będzie to klasa przyjmująca obiekty-polecenia w charakterze parametrów swoich metod lub konstruktora.

Polecenia edytora tekstu oraz funkcjonalność ‘cofnij’

Edytor tekstu w poniższym przykładzie tworzy nowe obiekty-polecenia przy okazji każdej interakcji użytkownika z programem. Po wykonaniu swoich zadań, polecenie trafia na stos stanowiący historię poleceń.

Aby cofnąć czynność, aplikacja pobiera ostatnio uruchomione polecenie z historii i albo wykonuje odwrotną czynność, albo przywraca wcześniejszy stan edytora, zapisany przez to polecenie.

commands

commands/Command.java: Abstrakcyjne bazowe polecenie

package refactoring_guru.command.example.commands;

import refactoring_guru.command.example.editor.Editor;

public abstract class Command {
    public Editor editor;
    private String backup;

    Command(Editor editor) {
        this.editor = editor;
    }

    void backup() {
        backup = editor.textField.getText();
    }

    public void undo() {
        editor.textField.setText(backup);
    }

    public abstract boolean execute();
}

commands/CopyCommand.java: Kopiuj zaznaczony tekst do schowka

package refactoring_guru.command.example.commands;

import refactoring_guru.command.example.editor.Editor;

public class CopyCommand extends Command {

    public CopyCommand(Editor editor) {
        super(editor);
    }

    @Override
    public boolean execute() {
        editor.clipboard = editor.textField.getSelectedText();
        return false;
    }
}

commands/PasteCommand.java: Wklej tekst ze schowka

package refactoring_guru.command.example.commands;

import refactoring_guru.command.example.editor.Editor;

public class PasteCommand extends Command {

    public PasteCommand(Editor editor) {
        super(editor);
    }

    @Override
    public boolean execute() {
        if (editor.clipboard == null || editor.clipboard.isEmpty()) return false;

        backup();
        editor.textField.insert(editor.clipboard, editor.textField.getCaretPosition());
        return true;
    }
}

commands/CutCommand.java: Wytnij tekst i umieść w schowku

package refactoring_guru.command.example.commands;

import refactoring_guru.command.example.editor.Editor;

public class CutCommand extends Command {

    public CutCommand(Editor editor) {
        super(editor);
    }

    @Override
    public boolean execute() {
        if (editor.textField.getSelectedText().isEmpty()) return false;

        backup();
        String source = editor.textField.getText();
        editor.clipboard = editor.textField.getSelectedText();
        editor.textField.setText(cutString(source));
        return true;
    }

    private String cutString(String source) {
        String start = source.substring(0, editor.textField.getSelectionStart());
        String end = source.substring(editor.textField.getSelectionEnd());
        return start + end;
    }
}

commands/CommandHistory.java: Historia poleceń

package refactoring_guru.command.example.commands;

import java.util.Stack;

public class CommandHistory {
    private Stack<Command> history = new Stack<>();

    public void push(Command c) {
        history.push(c);
    }

    public Command pop() {
        return history.pop();
    }

    public boolean isEmpty() { return history.isEmpty(); }
}

editor

editor/Editor.java: GUI edytora tekstu

package refactoring_guru.command.example.editor;

import refactoring_guru.command.example.commands.*;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

public class Editor {
    public JTextArea textField;
    public String clipboard;
    private CommandHistory history = new CommandHistory();

    public void init() {
        JFrame frame = new JFrame("Text editor (type & use buttons, Luke!)");
        JPanel content = new JPanel();
        frame.setContentPane(content);
        frame.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
        content.setLayout(new BoxLayout(content, BoxLayout.Y_AXIS));
        textField = new JTextArea();
        textField.setLineWrap(true);
        content.add(textField);
        JPanel buttons = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));
        JButton ctrlC = new JButton("Ctrl+C");
        JButton ctrlX = new JButton("Ctrl+X");
        JButton ctrlV = new JButton("Ctrl+V");
        JButton ctrlZ = new JButton("Ctrl+Z");
        Editor editor = this;
        ctrlC.addActionListener(new ActionListener() {
            @Override
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                executeCommand(new CopyCommand(editor));
            }
        });
        ctrlX.addActionListener(new ActionListener() {
            @Override
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                executeCommand(new CutCommand(editor));
            }
        });
        ctrlV.addActionListener(new ActionListener() {
            @Override
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                executeCommand(new PasteCommand(editor));
            }
        });
        ctrlZ.addActionListener(new ActionListener() {
            @Override
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                undo();
            }
        });
        buttons.add(ctrlC);
        buttons.add(ctrlX);
        buttons.add(ctrlV);
        buttons.add(ctrlZ);
        content.add(buttons);
        frame.setSize(450, 200);
        frame.setLocationRelativeTo(null);
        frame.setVisible(true);
    }

    private void executeCommand(Command command) {
        if (command.execute()) {
            history.push(command);
        }
    }

    private void undo() {
        if (history.isEmpty()) return;

        Command command = history.pop();
        if (command != null) {
            command.undo();
        }
    }
}

Demo.java: Kod klienta

package refactoring_guru.command.example;

import refactoring_guru.command.example.editor.Editor;

public class Demo {
    public static void main(String[] args) {
        Editor editor = new Editor();
        editor.init();
    }
}

OutputDemo.png: Wynik działania

Polecenie w innych językach

Wzorce projektowe: Polecenie w języku C# Wzorce projektowe: Polecenie w języku C++ Wzorce projektowe: Polecenie w języku PHP Wzorce projektowe: Polecenie w języku Python Wzorce projektowe: Polecenie w języku Ruby Wzorce projektowe: Polecenie w języku Swift Wzorce projektowe: Polecenie w języku TypeScript Wzorce projektowe: Polecenie w języku Go