Summer SALE
Polecenie

Polecenie w języku Go

Polecenie to behawioralny wzorzec projektowy według którego żądania lub proste działania są konwertowane na obiekty.

Wyżej wymieniona konwersja pozwala odkładać zadania w czasie, uruchamiać je zdalnie, przechowywać ich historię, itp.

Przykład koncepcyjny

Popatrzmy na przykład użycia wzorca Polecenie opartego na telewizorze. TV można włączyć poprzez:

  • Włącznik na pilocie;
  • Włącznik na samym telewizorze.

Zaczynamy od zaimplementowania polecenia WŁĄCZ którego odbiorcą będzie TV. Wywołanie metody execute polecenia spowoduje wywołanie przezeń funkcji TV.on. Ostatnim elementem jest definicja nadawcy. Mamy bowiem i pilota i sam TV, a oba będą zawierać obiekt-polecenie WŁĄCZ.

Zwróćmy uwagę, że opakowaliśmy to samo żądanie w kilka wywoływaczy. Podobnie można postąpić z innymi poleceniami. Zaletą tworzenia osobnego obiektu polecenie jest rozsprzęgnięcie logiki graficznego interfejsu użytkownika od logiki biznesowej. Nie trzeba opracowywać różnych obsługujących dla każdego z nadawców. Obiekt polecenie zawiera wszystkie niezbędne informacje, może więc też być użyty do opóźnienia wykonania.

button.go: Nadawca

package main

type Button struct {
	command Command
}

func (b *Button) press() {
	b.command.execute()
}

command.go: Interfejs polecenia

package main

type Command interface {
	execute()
}

onCommand.go: Konkretne polecenie

package main

type OnCommand struct {
	device Device
}

func (c *OnCommand) execute() {
	c.device.on()
}

offCommand.go: Konkretne polecenie

package main

type OffCommand struct {
	device Device
}

func (c *OffCommand) execute() {
	c.device.off()
}

device.go: Interfejs odbiorcy

package main

type Device interface {
	on()
	off()
}

tv.go: Konkretny odbiorca

package main

import "fmt"

type Tv struct {
	isRunning bool
}

func (t *Tv) on() {
	t.isRunning = true
	fmt.Println("Turning tv on")
}

func (t *Tv) off() {
	t.isRunning = false
	fmt.Println("Turning tv off")
}

main.go: Kod klienta

package main

func main() {
	tv := &Tv{}

	onCommand := &OnCommand{
		device: tv,
	}

	offCommand := &OffCommand{
		device: tv,
	}

	onButton := &Button{
		command: onCommand,
	}
	onButton.press()

	offButton := &Button{
		command: offCommand,
	}
	offButton.press()
}

output.txt: Wynik działania

Turning tv on
Turning tv off
Na podstawie: Golang By Example

Polecenie w innych językach

Polecenie w języku C# Polecenie w języku C++ Polecenie w języku Java Polecenie w języku PHP Polecenie w języku Python Polecenie w języku Ruby Polecenie w języku Rust Polecenie w języku Swift Polecenie w języku TypeScript