Summer SALE
Łańcuch zobowiązań

Łańcuch zobowiązań w języku Go

Łańcuch zobowiązań to behawioralny wzorzec projektowy pozwalający przekazywać żądanie wzdłuż łańcucha potencjalnych obiektów obsługujących aż zostanie obsłużone.

W łańcuchu zobowiązań wiele obiektów może obsłużyć żądanie bez konieczności sprzęgania klas wysyłających je z konkretnymi klasami odbierającymi. Łańcuch można układać dynamicznie w trakcie działania programu z dowolnych obiektów obsługujących, wyposażonych w standardowy interfejs obsługi żądań.

Przykład koncepcyjny

Popatrzmy na wzorzec Łańcuch Zobowiązań przez pryzmat przykładu opartego na aplikacji do obsługi szpitala. Szpital może mieć wiele oddziałów:

 • Recepcja
 • Lekarz
 • Gabinet zabiegowy
 • Kasa

Każdy nowy pacjent najpierw jest przyjmowany w Recepcji, następnie przez Lekarza, potem udaje się do Gabinetu Zabiegowego, a na końcu do Kasy (i tak dalej). Pacjent pokonuje więc pewien łańcuch oddziałów, gdzie każdy z nich kieruje go dalej po wypełnieniu swojej funkcji.

Wzorzec można zastosować gdy mamy do czynienia z wieloma kandydatami do przetworzenia tego samego żądania oraz gdy nie chcemy, aby klient wybierał odbiorcę samodzielnie, gdyż wiele obiektów może obsłużyć jego żądanie. Dzięki temu unikamy też sprzężenia klienta z odbiorcami. Klient musi wiedzieć tylko o pierwszym ogniwie łańcucha.

Jak w przykładzie ze szpitalem, pacjent najpierw kieruje się do recepcji. Następnie, na podstawie określonego stanu pacjenta jest wysyłany do stosownego obsługującego w łańcuchu.

department.go: Interfejs obsługującego

package main

type Department interface {
	execute(*Patient)
	setNext(Department)
}

reception.go: Konkretny obsługujący

package main

import "fmt"

type Reception struct {
	next Department
}

func (r *Reception) execute(p *Patient) {
	if p.registrationDone {
		fmt.Println("Patient registration already done")
		r.next.execute(p)
		return
	}
	fmt.Println("Reception registering patient")
	p.registrationDone = true
	r.next.execute(p)
}

func (r *Reception) setNext(next Department) {
	r.next = next
}

doctor.go: Konkretny obsługujący

package main

import "fmt"

type Doctor struct {
	next Department
}

func (d *Doctor) execute(p *Patient) {
	if p.doctorCheckUpDone {
		fmt.Println("Doctor checkup already done")
		d.next.execute(p)
		return
	}
	fmt.Println("Doctor checking patient")
	p.doctorCheckUpDone = true
	d.next.execute(p)
}

func (d *Doctor) setNext(next Department) {
	d.next = next
}

medical.go: Konkretny obsługujący

package main

import "fmt"

type Medical struct {
	next Department
}

func (m *Medical) execute(p *Patient) {
	if p.medicineDone {
		fmt.Println("Medicine already given to patient")
		m.next.execute(p)
		return
	}
	fmt.Println("Medical giving medicine to patient")
	p.medicineDone = true
	m.next.execute(p)
}

func (m *Medical) setNext(next Department) {
	m.next = next
}

cashier.go: Konkretny obsługujący

package main

import "fmt"

type Cashier struct {
	next Department
}

func (c *Cashier) execute(p *Patient) {
	if p.paymentDone {
		fmt.Println("Payment Done")
	}
	fmt.Println("Cashier getting money from patient patient")
}

func (c *Cashier) setNext(next Department) {
	c.next = next
}

patient.go

package main

type Patient struct {
	name       string
	registrationDone bool
	doctorCheckUpDone bool
	medicineDone   bool
	paymentDone    bool
}

main.go: Kod klienta

package main

func main() {

	cashier := &Cashier{}

	//Set next for medical department
	medical := &Medical{}
	medical.setNext(cashier)

	//Set next for doctor department
	doctor := &Doctor{}
	doctor.setNext(medical)

	//Set next for reception department
	reception := &Reception{}
	reception.setNext(doctor)

	patient := &Patient{name: "abc"}
	//Patient visiting
	reception.execute(patient)
}

output.txt: Wynik działania

Reception registering patient
Doctor checking patient
Medical giving medicine to patient
Cashier getting money from patient patient
Na podstawie: Golang By Example

Łańcuch zobowiązań w innych językach

Łańcuch zobowiązań w języku C# Łańcuch zobowiązań w języku C++ Łańcuch zobowiązań w języku Java Łańcuch zobowiązań w języku PHP Łańcuch zobowiązań w języku Python Łańcuch zobowiązań w języku Ruby Łańcuch zobowiązań w języku Rust Łańcuch zobowiązań w języku Swift Łańcuch zobowiązań w języku TypeScript