Spring SALE
Łańcuch zobowiązań

Łańcuch zobowiązań w języku TypeScript

Łańcuch zobowiązań to behawioralny wzorzec projektowy pozwalający przekazywać żądanie wzdłuż łańcucha potencjalnych obiektów obsługujących aż zostanie obsłużone.

W łańcuchu zobowiązań wiele obiektów może obsłużyć żądanie bez konieczności sprzęgania klas wysyłających je z konkretnymi klasami odbierającymi. Łańcuch można układać dynamicznie w trakcie działania programu z dowolnych obiektów obsługujących, wyposażonych w standardowy interfejs obsługi żądań.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Łańcuch zobowiązań jest rzadkim rozwiązaniem w programach napisanych w TypeScript, gdyż ma sens tylko w tym kodzie, w którym występują łańcuchy obiektów.

Identyfikacja: Wzorzec można rozpoznać na podstawie obecności behawioralnych metod jednej grupy obiektów pośrednio wywołujących analogiczne metody w innych obiektach za pośrednictwem wspólnego interfejsu.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Łańcuch zobowiązań ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

index.ts: Przykład koncepcyjny

/**
 * The Handler interface declares a method for building the chain of handlers.
 * It also declares a method for executing a request.
 */
interface Handler {
  setNext(handler: Handler): Handler;

  handle(request: string): string;
}

/**
 * The default chaining behavior can be implemented inside a base handler class.
 */
abstract class AbstractHandler implements Handler
{
  private nextHandler: Handler;

  public setNext(handler: Handler): Handler {
    this.nextHandler = handler;
    // Returning a handler from here will let us link handlers in a
    // convenient way like this:
    // monkey.setNext(squirrel).setNext(dog);
    return handler;
  }

  public handle(request: string): string {
    if (this.nextHandler) {
      return this.nextHandler.handle(request);
    }

    return null;
  }
}

/**
 * All Concrete Handlers either handle a request or pass it to the next handler
 * in the chain.
 */
class MonkeyHandler extends AbstractHandler {
  public handle(request: string): string {
    if (request === 'Banana') {
      return `Monkey: I'll eat the ${request}.`;
    }
    return super.handle(request);

  }
}

class SquirrelHandler extends AbstractHandler {
  public handle(request: string): string {
    if (request === 'Nut') {
      return `Squirrel: I'll eat the ${request}.`;
    }
    return super.handle(request);
  }
}

class DogHandler extends AbstractHandler {
  public handle(request: string): string {
    if (request === 'MeatBall') {
      return `Dog: I'll eat the ${request}.`;
    }
    return super.handle(request);
  }
}

/**
 * The client code is usually suited to work with a single handler. In most
 * cases, it is not even aware that the handler is part of a chain.
 */
function clientCode(handler: Handler) {
  const foods = ['Nut', 'Banana', 'Cup of coffee'];

  for (const food of foods) {
    console.log(`Client: Who wants a ${food}?`);

    const result = handler.handle(food);
    if (result) {
      console.log(` ${result}`);
    } else {
      console.log(` ${food} was left untouched.`);
    }
  }
}

/**
 * The other part of the client code constructs the actual chain.
 */
const monkey = new MonkeyHandler();
const squirrel = new SquirrelHandler();
const dog = new DogHandler();

monkey.setNext(squirrel).setNext(dog);

/**
 * The client should be able to send a request to any handler, not just the
 * first one in the chain.
 */
console.log('Chain: Monkey > Squirrel > Dog\n');
clientCode(monkey);
console.log('');

console.log('Subchain: Squirrel > Dog\n');
clientCode(squirrel);

Output.txt: Wynik działania

Chain: Monkey > Squirrel > Dog

Client: Who wants a Nut?
 Squirrel: I'll eat the Nut.
Client: Who wants a Banana?
 Monkey: I'll eat the Banana.
Client: Who wants a Cup of coffee?
 Cup of coffee was left untouched.

Subchain: Squirrel > Dog

Client: Who wants a Nut?
 Squirrel: I'll eat the Nut.
Client: Who wants a Banana?
 Banana was left untouched.
Client: Who wants a Cup of coffee?
 Cup of coffee was left untouched.

Łańcuch zobowiązań w innych językach

Łańcuch zobowiązań w języku C# Łańcuch zobowiązań w języku C++ Łańcuch zobowiązań w języku Go Łańcuch zobowiązań w języku Java Łańcuch zobowiązań w języku PHP Łańcuch zobowiązań w języku Python Łańcuch zobowiązań w języku Ruby Łańcuch zobowiązań w języku Rust Łańcuch zobowiązań w języku Swift