Spring SALE
Łańcuch zobowiązań

Łańcuch zobowiązań w języku Python

Łańcuch zobowiązań to behawioralny wzorzec projektowy pozwalający przekazywać żądanie wzdłuż łańcucha potencjalnych obiektów obsługujących aż zostanie obsłużone.

W łańcuchu zobowiązań wiele obiektów może obsłużyć żądanie bez konieczności sprzęgania klas wysyłających je z konkretnymi klasami odbierającymi. Łańcuch można układać dynamicznie w trakcie działania programu z dowolnych obiektów obsługujących, wyposażonych w standardowy interfejs obsługi żądań.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Łańcuch zobowiązań jest rzadkim rozwiązaniem w programach napisanych w Pythonie, gdyż ma sens tylko w tym kodzie, w którym występują łańcuchy obiektów.

Identyfikacja: Wzorzec można rozpoznać na podstawie obecności behawioralnych metod jednej grupy obiektów pośrednio wywołujących analogiczne metody w innych obiektach za pośrednictwem wspólnego interfejsu.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Łańcuch zobowiązań ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

main.py: Przykład koncepcyjny

from __future__ import annotations
from abc import ABC, abstractmethod
from typing import Any, Optional


class Handler(ABC):
  """
  The Handler interface declares a method for building the chain of handlers.
  It also declares a method for executing a request.
  """

  @abstractmethod
  def set_next(self, handler: Handler) -> Handler:
    pass

  @abstractmethod
  def handle(self, request) -> Optional[str]:
    pass


class AbstractHandler(Handler):
  """
  The default chaining behavior can be implemented inside a base handler
  class.
  """

  _next_handler: Handler = None

  def set_next(self, handler: Handler) -> Handler:
    self._next_handler = handler
    # Returning a handler from here will let us link handlers in a
    # convenient way like this:
    # monkey.set_next(squirrel).set_next(dog)
    return handler

  @abstractmethod
  def handle(self, request: Any) -> str:
    if self._next_handler:
      return self._next_handler.handle(request)

    return None


"""
All Concrete Handlers either handle a request or pass it to the next handler in
the chain.
"""


class MonkeyHandler(AbstractHandler):
  def handle(self, request: Any) -> str:
    if request == "Banana":
      return f"Monkey: I'll eat the {request}"
    else:
      return super().handle(request)


class SquirrelHandler(AbstractHandler):
  def handle(self, request: Any) -> str:
    if request == "Nut":
      return f"Squirrel: I'll eat the {request}"
    else:
      return super().handle(request)


class DogHandler(AbstractHandler):
  def handle(self, request: Any) -> str:
    if request == "MeatBall":
      return f"Dog: I'll eat the {request}"
    else:
      return super().handle(request)


def client_code(handler: Handler) -> None:
  """
  The client code is usually suited to work with a single handler. In most
  cases, it is not even aware that the handler is part of a chain.
  """

  for food in ["Nut", "Banana", "Cup of coffee"]:
    print(f"\nClient: Who wants a {food}?")
    result = handler.handle(food)
    if result:
      print(f" {result}", end="")
    else:
      print(f" {food} was left untouched.", end="")


if __name__ == "__main__":
  monkey = MonkeyHandler()
  squirrel = SquirrelHandler()
  dog = DogHandler()

  monkey.set_next(squirrel).set_next(dog)

  # The client should be able to send a request to any handler, not just the
  # first one in the chain.
  print("Chain: Monkey > Squirrel > Dog")
  client_code(monkey)
  print("\n")

  print("Subchain: Squirrel > Dog")
  client_code(squirrel)

Output.txt: Wynik działania

Chain: Monkey > Squirrel > Dog

Client: Who wants a Nut?
 Squirrel: I'll eat the Nut
Client: Who wants a Banana?
 Monkey: I'll eat the Banana
Client: Who wants a Cup of coffee?
 Cup of coffee was left untouched.

Subchain: Squirrel > Dog

Client: Who wants a Nut?
 Squirrel: I'll eat the Nut
Client: Who wants a Banana?
 Banana was left untouched.
Client: Who wants a Cup of coffee?
 Cup of coffee was left untouched.

Łańcuch zobowiązań w innych językach

Łańcuch zobowiązań w języku C# Łańcuch zobowiązań w języku C++ Łańcuch zobowiązań w języku Go Łańcuch zobowiązań w języku Java Łańcuch zobowiązań w języku PHP Łańcuch zobowiązań w języku Ruby Łańcuch zobowiązań w języku Rust Łańcuch zobowiązań w języku Swift Łańcuch zobowiązań w języku TypeScript