Spring SALE
Łańcuch zobowiązań

Łańcuch zobowiązań w języku C++

Łańcuch zobowiązań to behawioralny wzorzec projektowy pozwalający przekazywać żądanie wzdłuż łańcucha potencjalnych obiektów obsługujących aż zostanie obsłużone.

W łańcuchu zobowiązań wiele obiektów może obsłużyć żądanie bez konieczności sprzęgania klas wysyłających je z konkretnymi klasami odbierającymi. Łańcuch można układać dynamicznie w trakcie działania programu z dowolnych obiektów obsługujących, wyposażonych w standardowy interfejs obsługi żądań.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Łańcuch zobowiązań jest rzadkim rozwiązaniem w programach napisanych w C++, gdyż ma sens tylko w tym kodzie, w którym występują łańcuchy obiektów.

Identyfikacja: Wzorzec można rozpoznać na podstawie obecności behawioralnych metod jednej grupy obiektów pośrednio wywołujących analogiczne metody w innych obiektach za pośrednictwem wspólnego interfejsu.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Łańcuch zobowiązań ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

main.cc: Przykład koncepcyjny

/**
 * The Handler interface declares a method for building the chain of handlers.
 * It also declares a method for executing a request.
 */
class Handler {
 public:
 virtual Handler *SetNext(Handler *handler) = 0;
 virtual std::string Handle(std::string request) = 0;
};
/**
 * The default chaining behavior can be implemented inside a base handler class.
 */
class AbstractHandler : public Handler {
 /**
  * @var Handler
  */
 private:
 Handler *next_handler_;

 public:
 AbstractHandler() : next_handler_(nullptr) {
 }
 Handler *SetNext(Handler *handler) override {
  this->next_handler_ = handler;
  // Returning a handler from here will let us link handlers in a convenient
  // way like this:
  // $monkey->setNext($squirrel)->setNext($dog);
  return handler;
 }
 std::string Handle(std::string request) override {
  if (this->next_handler_) {
   return this->next_handler_->Handle(request);
  }

  return {};
 }
};
/**
 * All Concrete Handlers either handle a request or pass it to the next handler
 * in the chain.
 */
class MonkeyHandler : public AbstractHandler {
 public:
 std::string Handle(std::string request) override {
  if (request == "Banana") {
   return "Monkey: I'll eat the " + request + ".\n";
  } else {
   return AbstractHandler::Handle(request);
  }
 }
};
class SquirrelHandler : public AbstractHandler {
 public:
 std::string Handle(std::string request) override {
  if (request == "Nut") {
   return "Squirrel: I'll eat the " + request + ".\n";
  } else {
   return AbstractHandler::Handle(request);
  }
 }
};
class DogHandler : public AbstractHandler {
 public:
 std::string Handle(std::string request) override {
  if (request == "MeatBall") {
   return "Dog: I'll eat the " + request + ".\n";
  } else {
   return AbstractHandler::Handle(request);
  }
 }
};
/**
 * The client code is usually suited to work with a single handler. In most
 * cases, it is not even aware that the handler is part of a chain.
 */
void ClientCode(Handler &handler) {
 std::vector<std::string> food = {"Nut", "Banana", "Cup of coffee"};
 for (const std::string &f : food) {
  std::cout << "Client: Who wants a " << f << "?\n";
  const std::string result = handler.Handle(f);
  if (!result.empty()) {
   std::cout << " " << result;
  } else {
   std::cout << " " << f << " was left untouched.\n";
  }
 }
}
/**
 * The other part of the client code constructs the actual chain.
 */
int main() {
 MonkeyHandler *monkey = new MonkeyHandler;
 SquirrelHandler *squirrel = new SquirrelHandler;
 DogHandler *dog = new DogHandler;
 monkey->SetNext(squirrel)->SetNext(dog);

 /**
  * The client should be able to send a request to any handler, not just the
  * first one in the chain.
  */
 std::cout << "Chain: Monkey > Squirrel > Dog\n\n";
 ClientCode(*monkey);
 std::cout << "\n";
 std::cout << "Subchain: Squirrel > Dog\n\n";
 ClientCode(*squirrel);

 delete monkey;
 delete squirrel;
 delete dog;

 return 0;
}

Output.txt: Wynik działania

Chain: Monkey > Squirrel > Dog

Client: Who wants a Nut?
 Squirrel: I'll eat the Nut.
Client: Who wants a Banana?
 Monkey: I'll eat the Banana.
Client: Who wants a Cup of coffee?
 Cup of coffee was left untouched.

Subchain: Squirrel > Dog

Client: Who wants a Nut?
 Squirrel: I'll eat the Nut.
Client: Who wants a Banana?
 Banana was left untouched.
Client: Who wants a Cup of coffee?
 Cup of coffee was left untouched.

Łańcuch zobowiązań w innych językach

Łańcuch zobowiązań w języku C# Łańcuch zobowiązań w języku Go Łańcuch zobowiązań w języku Java Łańcuch zobowiązań w języku PHP Łańcuch zobowiązań w języku Python Łańcuch zobowiązań w języku Ruby Łańcuch zobowiązań w języku Rust Łańcuch zobowiązań w języku Swift Łańcuch zobowiązań w języku TypeScript