Summer SALE
Pełnomocnik

Pełnomocnik w języku C++

Pełnomocnik to strukturalny wzorzec projektowy według którego obiekt-usługodawca używany przez klienta jest zastępowany przez obiekt zastępczy, zwany pełnomocnikiem. Pełnomocnik przechwytuje żądania od klienta, wykonuje jakąś pracę (kontrola dostępu, zarządzanie pamięcią podręczną, itp.) a następnie przekazuje żądanie usługodawcy.

Obiekt będący pełnomocnikiem ma ten sam interfejs co usługodawca, co czyni go wymienialnym z obiektem usługodawcy dotychczas przekazywanym klientowi.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Pełnomocnik nie jest częstym gościem w aplikacjach napisanych w C++, ale w niektórych wyjątkowych sytuacjach bardzo się przydaje. Jest niezastąpiony wszędzie tam, gdzie trzeba dodać jakąś funkcjonalność obiektowi istniejącej klasy bez zmiany kodu klienta.

Identyfikacja: Pełnomocnicy delegują całą faktyczną pracę innemu obiektowi. Każda metoda pełnomocnika powinna odnosić się do obiektu-usługodawcy, chyba, że pełnomocnik jest klasą pochodną usługi.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Pełnomocnik ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

main.cc: Przykład koncepcyjny

#include <iostream>
/**
 * The Subject interface declares common operations for both RealSubject and the
 * Proxy. As long as the client works with RealSubject using this interface,
 * you'll be able to pass it a proxy instead of a real subject.
 */
class Subject {
 public:
 virtual void Request() const = 0;
};
/**
 * The RealSubject contains some core business logic. Usually, RealSubjects are
 * capable of doing some useful work which may also be very slow or sensitive -
 * e.g. correcting input data. A Proxy can solve these issues without any
 * changes to the RealSubject's code.
 */
class RealSubject : public Subject {
 public:
 void Request() const override {
  std::cout << "RealSubject: Handling request.\n";
 }
};
/**
 * The Proxy has an interface identical to the RealSubject.
 */
class Proxy : public Subject {
 /**
  * @var RealSubject
  */
 private:
 RealSubject *real_subject_;

 bool CheckAccess() const {
  // Some real checks should go here.
  std::cout << "Proxy: Checking access prior to firing a real request.\n";
  return true;
 }
 void LogAccess() const {
  std::cout << "Proxy: Logging the time of request.\n";
 }

 /**
  * The Proxy maintains a reference to an object of the RealSubject class. It
  * can be either lazy-loaded or passed to the Proxy by the client.
  */
 public:
 Proxy(RealSubject *real_subject) : real_subject_(new RealSubject(*real_subject)) {
 }

 ~Proxy() {
  delete real_subject_;
 }
 /**
  * The most common applications of the Proxy pattern are lazy loading,
  * caching, controlling the access, logging, etc. A Proxy can perform one of
  * these things and then, depending on the result, pass the execution to the
  * same method in a linked RealSubject object.
  */
 void Request() const override {
  if (this->CheckAccess()) {
   this->real_subject_->Request();
   this->LogAccess();
  }
 }
};
/**
 * The client code is supposed to work with all objects (both subjects and
 * proxies) via the Subject interface in order to support both real subjects and
 * proxies. In real life, however, clients mostly work with their real subjects
 * directly. In this case, to implement the pattern more easily, you can extend
 * your proxy from the real subject's class.
 */
void ClientCode(const Subject &subject) {
 // ...
 subject.Request();
 // ...
}

int main() {
 std::cout << "Client: Executing the client code with a real subject:\n";
 RealSubject *real_subject = new RealSubject;
 ClientCode(*real_subject);
 std::cout << "\n";
 std::cout << "Client: Executing the same client code with a proxy:\n";
 Proxy *proxy = new Proxy(real_subject);
 ClientCode(*proxy);

 delete real_subject;
 delete proxy;
 return 0;
}

Output.txt: Wynik działania

Client: Executing the client code with a real subject:
RealSubject: Handling request.

Client: Executing the same client code with a proxy:
Proxy: Checking access prior to firing a real request.
RealSubject: Handling request.
Proxy: Logging the time of request.

Pełnomocnik w innych językach

Pełnomocnik w języku C# Pełnomocnik w języku Go Pełnomocnik w języku Java Pełnomocnik w języku PHP Pełnomocnik w języku Python Pełnomocnik w języku Ruby Pełnomocnik w języku Rust Pełnomocnik w języku Swift Pełnomocnik w języku TypeScript