Summer SALE
Pełnomocnik

Pełnomocnik w języku Go

Pełnomocnik to strukturalny wzorzec projektowy według którego obiekt-usługodawca używany przez klienta jest zastępowany przez obiekt zastępczy, zwany pełnomocnikiem. Pełnomocnik przechwytuje żądania od klienta, wykonuje jakąś pracę (kontrola dostępu, zarządzanie pamięcią podręczną, itp.) a następnie przekazuje żądanie usługodawcy.

Obiekt będący pełnomocnikiem ma ten sam interfejs co usługodawca, co czyni go wymienialnym z obiektem usługodawcy dotychczas przekazywanym klientowi.

Przykład koncepcyjny

Serwer webowy, jak Nginx, może pełnić rolę pośrednika dla serwera aplikacji:

 • Kontroluje dostęp do serwera aplikacyjnego.
 • Steruje szybkością transmisji.
 • Może przechowywać żądania w swej pamięci podręcznej.

server.go: Podmiot

package main

type server interface {
	handleRequest(string, string) (int, string)
}

nginx.go: Pośrednik

package main

type Nginx struct {
	application    *Application
	maxAllowedRequest int
	rateLimiter    map[string]int
}

func newNginxServer() *Nginx {
	return &Nginx{
		application:    &Application{},
		maxAllowedRequest: 2,
		rateLimiter:    make(map[string]int),
	}
}

func (n *Nginx) handleRequest(url, method string) (int, string) {
	allowed := n.checkRateLimiting(url)
	if !allowed {
		return 403, "Not Allowed"
	}
	return n.application.handleRequest(url, method)
}

func (n *Nginx) checkRateLimiting(url string) bool {
	if n.rateLimiter[url] == 0 {
		n.rateLimiter[url] = 1
	}
	if n.rateLimiter[url] > n.maxAllowedRequest {
		return false
	}
	n.rateLimiter[url] = n.rateLimiter[url] + 1
	return true
}

application.go: Prawdziwy podmiot

package main

type Application struct {
}

func (a *Application) handleRequest(url, method string) (int, string) {
	if url == "/app/status" && method == "GET" {
		return 200, "Ok"
	}

	if url == "/create/user" && method == "POST" {
		return 201, "User Created"
	}
	return 404, "Not Ok"
}

main.go: Kod klienta

package main

import "fmt"

func main() {

	nginxServer := newNginxServer()
	appStatusURL := "/app/status"
	createuserURL := "/create/user"

	httpCode, body := nginxServer.handleRequest(appStatusURL, "GET")
	fmt.Printf("\nUrl: %s\nHttpCode: %d\nBody: %s\n", appStatusURL, httpCode, body)

	httpCode, body = nginxServer.handleRequest(appStatusURL, "GET")
	fmt.Printf("\nUrl: %s\nHttpCode: %d\nBody: %s\n", appStatusURL, httpCode, body)

	httpCode, body = nginxServer.handleRequest(appStatusURL, "GET")
	fmt.Printf("\nUrl: %s\nHttpCode: %d\nBody: %s\n", appStatusURL, httpCode, body)

	httpCode, body = nginxServer.handleRequest(createuserURL, "POST")
	fmt.Printf("\nUrl: %s\nHttpCode: %d\nBody: %s\n", appStatusURL, httpCode, body)

	httpCode, body = nginxServer.handleRequest(createuserURL, "GET")
	fmt.Printf("\nUrl: %s\nHttpCode: %d\nBody: %s\n", appStatusURL, httpCode, body)
}

output.txt: Wynik działania

Url: /app/status
HttpCode: 200
Body: Ok

Url: /app/status
HttpCode: 200
Body: Ok

Url: /app/status
HttpCode: 403
Body: Not Allowed

Url: /app/status
HttpCode: 201
Body: User Created

Url: /app/status
HttpCode: 404
Body: Not Ok
Na podstawie: Golang By Example

Pełnomocnik w innych językach

Pełnomocnik w języku C# Pełnomocnik w języku C++ Pełnomocnik w języku Java Pełnomocnik w języku PHP Pełnomocnik w języku Python Pełnomocnik w języku Ruby Pełnomocnik w języku Rust Pełnomocnik w języku Swift Pełnomocnik w języku TypeScript