Spring SALE
Pełnomocnik

Pełnomocnik w języku C#

Pełnomocnik to strukturalny wzorzec projektowy według którego obiekt-usługodawca używany przez klienta jest zastępowany przez obiekt zastępczy, zwany pełnomocnikiem. Pełnomocnik przechwytuje żądania od klienta, wykonuje jakąś pracę (kontrola dostępu, zarządzanie pamięcią podręczną, itp.) a następnie przekazuje żądanie usługodawcy.

Obiekt będący pełnomocnikiem ma ten sam interfejs co usługodawca, co czyni go wymienialnym z obiektem usługodawcy dotychczas przekazywanym klientowi.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Pełnomocnik nie jest częstym gościem w aplikacjach napisanych w C#, ale w niektórych wyjątkowych sytuacjach bardzo się przydaje. Jest niezastąpiony wszędzie tam, gdzie trzeba dodać jakąś funkcjonalność obiektowi istniejącej klasy bez zmiany kodu klienta.

Identyfikacja: Pełnomocnicy delegują całą faktyczną pracę innemu obiektowi. Każda metoda pełnomocnika powinna odnosić się do obiektu-usługodawcy, chyba, że pełnomocnik jest klasą pochodną usługi.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Pełnomocnik ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

Program.cs: Przykład koncepcyjny

using System;

namespace RefactoringGuru.DesignPatterns.Proxy.Conceptual
{
  // The Subject interface declares common operations for both RealSubject and
  // the Proxy. As long as the client works with RealSubject using this
  // interface, you'll be able to pass it a proxy instead of a real subject.
  public interface ISubject
  {
    void Request();
  }
  
  // The RealSubject contains some core business logic. Usually, RealSubjects
  // are capable of doing some useful work which may also be very slow or
  // sensitive - e.g. correcting input data. A Proxy can solve these issues
  // without any changes to the RealSubject's code.
  class RealSubject : ISubject
  {
    public void Request()
    {
      Console.WriteLine("RealSubject: Handling Request.");
    }
  }
  
  // The Proxy has an interface identical to the RealSubject.
  class Proxy : ISubject
  {
    private RealSubject _realSubject;
    
    public Proxy(RealSubject realSubject)
    {
      this._realSubject = realSubject;
    }
    
    // The most common applications of the Proxy pattern are lazy loading,
    // caching, controlling the access, logging, etc. A Proxy can perform
    // one of these things and then, depending on the result, pass the
    // execution to the same method in a linked RealSubject object.
    public void Request()
    {
      if (this.CheckAccess())
      {
        this._realSubject.Request();

        this.LogAccess();
      }
    }
		
    public bool CheckAccess()
    {
      // Some real checks should go here.
      Console.WriteLine("Proxy: Checking access prior to firing a real request.");

      return true;
    }
		
    public void LogAccess()
    {
      Console.WriteLine("Proxy: Logging the time of request.");
    }
  }
  
  public class Client
  {
    // The client code is supposed to work with all objects (both subjects
    // and proxies) via the Subject interface in order to support both real
    // subjects and proxies. In real life, however, clients mostly work with
    // their real subjects directly. In this case, to implement the pattern
    // more easily, you can extend your proxy from the real subject's class.
    public void ClientCode(ISubject subject)
    {
      // ...
      
      subject.Request();
      
      // ...
    }
  }
  
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Client client = new Client();
      
      Console.WriteLine("Client: Executing the client code with a real subject:");
      RealSubject realSubject = new RealSubject();
      client.ClientCode(realSubject);

      Console.WriteLine();

      Console.WriteLine("Client: Executing the same client code with a proxy:");
      Proxy proxy = new Proxy(realSubject);
      client.ClientCode(proxy);
    }
  }
}

Output.txt: Wynik działania

Client: Executing the client code with a real subject:
RealSubject: Handling Request.

Client: Executing the same client code with a proxy:
Proxy: Checking access prior to firing a real request.
RealSubject: Handling Request.
Proxy: Logging the time of request.

Pełnomocnik w innych językach

Pełnomocnik w języku C++ Pełnomocnik w języku Go Pełnomocnik w języku Java Pełnomocnik w języku PHP Pełnomocnik w języku Python Pełnomocnik w języku Ruby Pełnomocnik w języku Rust Pełnomocnik w języku Swift Pełnomocnik w języku TypeScript