Wiosenna WYPRZEDAŻ
Pyłek

Pyłek w języku C#

Pyłek to strukturalny wzorzec projektowy umożliwiający obsługę wielkich ilości obiektów przy jednoczesnej oszczędności pamięci.

Wzorzec Pyłek umożliwia zmniejszenie wymogów w zakresie pamięci RAM poprzez współdzielenie części opisu stanu przez wiele obiektów. Innymi słowy Pyłek przechowuje w pamięci podręcznej te dane, które są wspólne dla wielu różnych obiektów.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Pyłek ma jedno zastosowanie: minimalizacja zużycia pamięci. Możesz póki co zignorować ten wzorzec, jeśli twój program nie cierpi na niedostatek pamięci.

Identyfikacja: Pyłek można poznać po obecności metody kreacyjnej zwracającej obiekty z pamięci podręcznej zamiast nowo utworzonych.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Pyłek ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

Program.cs: Przykład koncepcyjny

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
// Use Json.NET library, you can download it from NuGet Package Manager
using Newtonsoft.Json;

namespace RefactoringGuru.DesignPatterns.Flyweight.Conceptual
{
  // The Flyweight stores a common portion of the state (also called intrinsic
  // state) that belongs to multiple real business entities. The Flyweight
  // accepts the rest of the state (extrinsic state, unique for each entity)
  // via its method parameters.
  public class Flyweight
  {
    private Car _sharedState;

    public Flyweight(Car car)
    {
      this._sharedState = car;
    }

    public void Operation(Car uniqueState)
    {
      string s = JsonConvert.SerializeObject(this._sharedState);
      string u = JsonConvert.SerializeObject(uniqueState);
      Console.WriteLine($"Flyweight: Displaying shared {s} and unique {u} state.");
    }
  }

  // The Flyweight Factory creates and manages the Flyweight objects. It
  // ensures that flyweights are shared correctly. When the client requests a
  // flyweight, the factory either returns an existing instance or creates a
  // new one, if it doesn't exist yet.
  public class FlyweightFactory
  {
    private List<Tuple<Flyweight, string>> flyweights = new List<Tuple<Flyweight, string>>();

    public FlyweightFactory(params Car[] args)
    {
      foreach (var elem in args)
      {
        flyweights.Add(new Tuple<Flyweight, string>(new Flyweight(elem), this.getKey(elem)));
      }
    }

    // Returns a Flyweight's string hash for a given state.
    public string getKey(Car key)
    {
      List<string> elements = new List<string>();

      elements.Add(key.Model);
      elements.Add(key.Color);
      elements.Add(key.Company);

      if (key.Owner != null && key.Number != null)
      {
        elements.Add(key.Number);
        elements.Add(key.Owner);
      }

      elements.Sort();

      return string.Join("_", elements);
    }

    // Returns an existing Flyweight with a given state or creates a new
    // one.
    public Flyweight GetFlyweight(Car sharedState)
    {
      string key = this.getKey(sharedState);

      if (flyweights.Where(t => t.Item2 == key).Count() == 0)
      {
        Console.WriteLine("FlyweightFactory: Can't find a flyweight, creating new one.");
        this.flyweights.Add(new Tuple<Flyweight, string>(new Flyweight(sharedState), key));
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("FlyweightFactory: Reusing existing flyweight.");
      }
      return this.flyweights.Where(t => t.Item2 == key).FirstOrDefault().Item1;
    }

    public void listFlyweights()
    {
      var count = flyweights.Count;
      Console.WriteLine($"\nFlyweightFactory: I have {count} flyweights:");
      foreach (var flyweight in flyweights)
      {
        Console.WriteLine(flyweight.Item2);
      }
    }
  }

  public class Car
  {
    public string Owner { get; set; }

    public string Number { get; set; }

    public string Company { get; set; }

    public string Model { get; set; }

    public string Color { get; set; }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // The client code usually creates a bunch of pre-populated
      // flyweights in the initialization stage of the application.
      var factory = new FlyweightFactory(
        new Car { Company = "Chevrolet", Model = "Camaro2018", Color = "pink" },
        new Car { Company = "Mercedes Benz", Model = "C300", Color = "black" },
        new Car { Company = "Mercedes Benz", Model = "C500", Color = "red" },
        new Car { Company = "BMW", Model = "M5", Color = "red" },
        new Car { Company = "BMW", Model = "X6", Color = "white" }
      );
      factory.listFlyweights();

      addCarToPoliceDatabase(factory, new Car {
        Number = "CL234IR",
        Owner = "James Doe",
        Company = "BMW",
        Model = "M5",
        Color = "red"
      });

      addCarToPoliceDatabase(factory, new Car {
        Number = "CL234IR",
        Owner = "James Doe",
        Company = "BMW",
        Model = "X1",
        Color = "red"
      });

      factory.listFlyweights();
    }

    public static void addCarToPoliceDatabase(FlyweightFactory factory, Car car)
    {
      Console.WriteLine("\nClient: Adding a car to database.");

      var flyweight = factory.GetFlyweight(new Car {
        Color = car.Color,
        Model = car.Model,
        Company = car.Company
      });

      // The client code either stores or calculates extrinsic state and
      // passes it to the flyweight's methods.
      flyweight.Operation(car);
    }
  }
}

Output.txt: Wynik działania

FlyweightFactory: I have 5 flyweights:
Camaro2018_Chevrolet_pink
black_C300_Mercedes Benz
C500_Mercedes Benz_red
BMW_M5_red
BMW_white_X6

Client: Adding a car to database.
FlyweightFactory: Reusing existing flyweight.
Flyweight: Displaying shared {"Owner":null,"Number":null,"Company":"BMW","Model":"M5","Color":"red"} and unique {"Owner":"James Doe","Number":"CL234IR","Company":"BMW","Model":"M5","Color":"red"} state.

Client: Adding a car to database.
FlyweightFactory: Can't find a flyweight, creating new one.
Flyweight: Displaying shared {"Owner":null,"Number":null,"Company":"BMW","Model":"X1","Color":"red"} and unique {"Owner":"James Doe","Number":"CL234IR","Company":"BMW","Model":"X1","Color":"red"} state.

FlyweightFactory: I have 6 flyweights:
Camaro2018_Chevrolet_pink
black_C300_Mercedes Benz
C500_Mercedes Benz_red
BMW_M5_red
BMW_white_X6
BMW_red_X1

Pyłek w innych językach

Pyłek w języku C++ Pyłek w języku Go Pyłek w języku Java Pyłek w języku PHP Pyłek w języku Python Pyłek w języku Ruby Pyłek w języku Rust Pyłek w języku Swift Pyłek w języku TypeScript