🎉 Ура! Після трьох років роботи, я нарешті випустив англійську версію книжки про патерни! Ось вона »

C#: Легковаговик

Flyweight Легковаговик Flyweight

Легковаговик — це структурний патерн, який економить пам’ять завдяки розподілу спільного стану, винесеного в один об’єкт, між безліччю об’єктів.

Легковаговик дозволяє економити пам’ять, записуючи в кеш однакові дані, що використовуються різними об’єктами.

Детальніше про Легковаговика

Особливості паттерна на C#

Складність:

Популярність:

Застосування: Сенс використання Легковаговика — це економія пам’яті. Тому, якщо в програмі немає такої проблеми, ви навряд чи знайдете там приклади Легковаговика.

Ознаки застосування патерну: Легковаговик можна визначити за створюваними методами класу, які повертають закешовані об’єкти, замість створення нових.

Приклад: Структура патерну

Цей приклад показує структуру патерну Легковаговик, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

Program.cs: Приклад структури патерну

using Newtonsoft.Json;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace RefactoringGuru.DesignPatterns.Flyweight.Structural
{
  public class Flyweight
  {
    private Car _sharedState;

    public Flyweight(Car car)
    {
      this._sharedState = car;
    }

    public void Operation(Car uniqueState)
    {
      string s = JsonConvert.SerializeObject(this._sharedState);
      string u = JsonConvert.SerializeObject(uniqueState);
      Console.Write($"Flyweight: Displaying shared {s} and unique {u} state.\n");
    }
  }

  public class FlyweightFactory
  {
    private List<Tuple<Flyweight, string>> flyweights = new List<Tuple<Flyweight, string>>();

    public FlyweightFactory(params Car[] args)
    {
      foreach (var elem in args)
      {
        flyweights.Add(new Tuple<Flyweight, string>(new Flyweight(elem), this.getKey(elem)));
      }
    }

    public string getKey(Car key)
    {
      List<string> elements = new List<string>();

      elements.Add(key.Model);
      elements.Add(key.Color);
      elements.Add(key.Company);

      if(key.Owner != null && key.Number != null)
      {
        elements.Add(key.Number);
        elements.Add(key.Owner);
      }

      elements.Sort();

      return string.Join("_", elements);
    }

    public Flyweight GetFlyweight(Car sharedState)
    {
      string key = this.getKey(sharedState);

      if (flyweights.Where(t => t.Item2 == key).Count() == 0)
      {
        Console.Write("FlyweightFactory: Can't find a flyweight, creating new one.\n");
        this.flyweights.Add(new Tuple<Flyweight, string>(new Flyweight(sharedState), key));
      }
      else
      {
        Console.Write("FlyweightFactory: Reusing existing flyweight.\n");
      }
      return this.flyweights.Where(t => t.Item2 == key).FirstOrDefault().Item1;
    }

    public void listFlyweights()
    {
      var count = flyweights.Count;
      Console.Write($"\nFlyweightFactory: I have {count} flyweights:\n");
      foreach (var flyweight in flyweights)
      {
        Console.WriteLine(flyweight.Item2);
      }
    }
  }

  public class Car
  {
    public string Owner { get; set; }

    public string Number { get; set; }

    public string Company { get; set; }

    public string Model { get; set; }

    public string Color { get; set; }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Client client = new Client();
      client.ClientCode();
    }
  }

  public class Client
  {
    public void addCarToPoliceDatabase(FlyweightFactory factory, Car car)
    {
      Console.Write("\nClient: Adding a car to database.\n");

      var flyweight = factory.GetFlyweight(new Car { Color = car.Color, Model = car.Model, Company = car.Company });
      flyweight.Operation(car);
    }

    public void ClientCode()
    {
      var factory = new FlyweightFactory
        (
          new Car { Company = "Chevrolet", Model = "Camaro2018", Color = "pink" },
          new Car { Company = "Mercedes Benz", Model = "C300", Color = "black" },
          new Car { Company = "Mercedes Benz", Model = "C500", Color = "red" },
          new Car { Company = "BMW", Model = "M5", Color = "red" },
          new Car { Company = "BMW", Model = "X6", Color = "white" }
        );
      factory.listFlyweights();

      addCarToPoliceDatabase(factory, 
        new Car { Number = "CL234IR",
             Owner = "James Doe",
             Company = "BMW",
             Model = "M5",
             Color = "red"
            });


      addCarToPoliceDatabase(factory,
        new Car
        {
          Number = "CL234IR",
          Owner = "James Doe",
          Company = "BMW",
          Model = "X1",
          Color = "red"
        });

      factory.listFlyweights();
    }
  }
}

Output.txt: Результат виконання

FlyweightFactory: I have 5 flyweights:
Camaro2018_Chevrolet_pink
black_C300_Mercedes Benz
C500_Mercedes Benz_red
BMW_M5_red
BMW_white_X6

Client: Adding a car to database.
FlyweightFactory: Reusing existing flyweight.
Flyweight: Displaying shared {"Owner":null,"Number":null,"Company":"BMW","Model":"M5","Color":"red"} and unique {"Owner":"James Doe","Number":"CL234IR","Company":"BMW","Model":"M5","Color":"red"} state.

Client: Adding a car to database.
FlyweightFactory: Can't find a flyweight, creating new one.
Flyweight: Displaying shared {"Owner":null,"Number":null,"Company":"BMW","Model":"X1","Color":"red"} and unique {"Owner":"James Doe","Number":"CL234IR","Company":"BMW","Model":"X1","Color":"red"} state.

FlyweightFactory: I have 6 flyweights:
Camaro2018_Chevrolet_pink
black_C300_Mercedes Benz
C500_Mercedes Benz_red
BMW_M5_red
BMW_white_X6
BMW_red_X1