Summer SALE
Легковаговик

Легковаговик на Java

Легковаговик — це структурний патерн, який економить пам’ять завдяки розподілу спільного стану, винесеного в один об’єкт, між безліччю об’єктів.

Легковаговик дозволяє економити пам’ять, записуючи в кеш однакові дані, що використовуються різними об’єктами.

Складність:

Популярність:

Застосування: Сенс використання Легковаговика — це економія пам’яті. Тому, якщо в програмі немає такої проблеми, ви навряд чи знайдете там приклади Легковаговика.

Приклади Легковаговика в стандартних бібліотеках Java:

Ознаки застосування патерна: Легковаговик можна визначити за створюваними методами класу, які повертають закешовані об’єкти, замість створення нових.

Відтворення лісу

У цьому прикладі ми створимо і намалюємо ліс (1.000.000 дерев)! Кожному дереву відповідає свій особистий об’єкт, що має деякий стан (координати, текстуру та інше). Така програма хоч і працює, але «їсть» занадто багато пам’яті.

Багато дерев мають однакові властивості (назву, текстуру, колір). Тому ми можемо застосувати патерн Легковаговик та закешувати ці властивості в окремих об’єктах TreeType. Тепер замість зберігання цих даних у мільйонах об’єктів дерев Tree, ми будемо посилатися на один з декількох об’єктів-легковаговиків.

Клієнту навіть необов’язково знати про все це. Фабрика легковаговиків TreeType сама подбає про створення нового типу дерева, якщо буде запит щодо дерева з якимись унікальними параметрами.

trees

trees/Tree.java: Об’єкт, що містить унікальний стан дерева

package refactoring_guru.flyweight.example.trees;

import java.awt.*;

public class Tree {
  private int x;
  private int y;
  private TreeType type;

  public Tree(int x, int y, TreeType type) {
    this.x = x;
    this.y = y;
    this.type = type;
  }

  public void draw(Graphics g) {
    type.draw(g, x, y);
  }
}

trees/TreeType.java: Легковаговик, який має загальний стан кількох дерев

package refactoring_guru.flyweight.example.trees;

import java.awt.*;

public class TreeType {
  private String name;
  private Color color;
  private String otherTreeData;

  public TreeType(String name, Color color, String otherTreeData) {
    this.name = name;
    this.color = color;
    this.otherTreeData = otherTreeData;
  }

  public void draw(Graphics g, int x, int y) {
    g.setColor(Color.BLACK);
    g.fillRect(x - 1, y, 3, 5);
    g.setColor(color);
    g.fillOval(x - 5, y - 10, 10, 10);
  }
}

trees/TreeFactory.java: Фабрика дерев

package refactoring_guru.flyweight.example.trees;

import java.awt.*;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class TreeFactory {
  static Map<String, TreeType> treeTypes = new HashMap<>();

  public static TreeType getTreeType(String name, Color color, String otherTreeData) {
    TreeType result = treeTypes.get(name);
    if (result == null) {
      result = new TreeType(name, color, otherTreeData);
      treeTypes.put(name, result);
    }
    return result;
  }
}

forest

forest/Forest.java: GUI-ліс, який малює дерева

package refactoring_guru.flyweight.example.forest;

import refactoring_guru.flyweight.example.trees.Tree;
import refactoring_guru.flyweight.example.trees.TreeFactory;
import refactoring_guru.flyweight.example.trees.TreeType;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Forest extends JFrame {
  private List<Tree> trees = new ArrayList<>();

  public void plantTree(int x, int y, String name, Color color, String otherTreeData) {
    TreeType type = TreeFactory.getTreeType(name, color, otherTreeData);
    Tree tree = new Tree(x, y, type);
    trees.add(tree);
  }

  @Override
  public void paint(Graphics graphics) {
    for (Tree tree : trees) {
      tree.draw(graphics);
    }
  }
}

Demo.java: Клієнтський код

package refactoring_guru.flyweight.example;

import refactoring_guru.flyweight.example.forest.Forest;

import java.awt.*;

public class Demo {
  static int CANVAS_SIZE = 500;
  static int TREES_TO_DRAW = 1000000;
  static int TREE_TYPES = 2;

  public static void main(String[] args) {
    Forest forest = new Forest();
    for (int i = 0; i < Math.floor(TREES_TO_DRAW / TREE_TYPES); i++) {
      forest.plantTree(random(0, CANVAS_SIZE), random(0, CANVAS_SIZE),
          "Summer Oak", Color.GREEN, "Oak texture stub");
      forest.plantTree(random(0, CANVAS_SIZE), random(0, CANVAS_SIZE),
          "Autumn Oak", Color.ORANGE, "Autumn Oak texture stub");
    }
    forest.setSize(CANVAS_SIZE, CANVAS_SIZE);
    forest.setVisible(true);

    System.out.println(TREES_TO_DRAW + " trees drawn");
    System.out.println("---------------------");
    System.out.println("Memory usage:");
    System.out.println("Tree size (8 bytes) * " + TREES_TO_DRAW);
    System.out.println("+ TreeTypes size (~30 bytes) * " + TREE_TYPES + "");
    System.out.println("---------------------");
    System.out.println("Total: " + ((TREES_TO_DRAW * 8 + TREE_TYPES * 30) / 1024 / 1024) +
        "MB (instead of " + ((TREES_TO_DRAW * 38) / 1024 / 1024) + "MB)");
  }

  private static int random(int min, int max) {
    return min + (int) (Math.random() * ((max - min) + 1));
  }
}

OutputDemo.png: Знімок дерев у лісі

OutputDemo.txt: Статистика споживання пам’яті

1000000 trees drawn
---------------------
Memory usage:
Tree size (8 bytes) * 1000000
+ TreeTypes size (~30 bytes) * 2
---------------------
Total: 7MB (instead of 36MB)

Легковаговик іншими мовами програмування

Легковаговик на C# Легковаговик на C++ Легковаговик на Go Легковаговик на PHP Легковаговик на Python Легковаговик на Ruby Легковаговик на Rust Легковаговик на Swift Легковаговик на TypeScript