Весняний РОЗПРОДАЖ
Фасад

Фасад на Java

Фасад — це структурний патерн, який надає простий (але урізаний) інтерфейс до складної системи об’єктів, бібліотеки або фреймворку.

Крім того, що Фасад дозволяє знизити загальну складність програми, він також допомагає винести код, який залежить від зовнішньої системи, в одне місце.

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн часто зустрічається в клієнтських додатках, написаних на Java, які використовують складні бібліотеки або API.

Приклади Фасадів в стандартних бібліотеках Java:

Ознаки застосування патерна: Фасад впізнається у класі, який має простий інтерфейс, але делегує основну частину роботи іншим класам. Найчастіше, фасади самі стежать за життєвим циклом об’єктів складної системи.

Простий інтерфейс до складної бібліотеки відеоконвертації

У цьому прикладі Фасад спрощує роботу клієнта зі складною бібліотекою відеоконвертації.

Фасад надає користувачеві лише один простий метод, приховуючи за собою цілу систему з відеокодеками, аудіомікшерами та іншими, не менш складними об’єктами.

some_complex_media_library: Складна бібліотека відеоконвертації

some_complex_media_library/VideoFile.java: Клас відеофайлу

package refactoring_guru.facade.example.some_complex_media_library;

public class VideoFile {
  private String name;
  private String codecType;

  public VideoFile(String name) {
    this.name = name;
    this.codecType = name.substring(name.indexOf(".") + 1);
  }

  public String getCodecType() {
    return codecType;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }
}

some_complex_media_library/Codec.java: Інтерфейс кодека

package refactoring_guru.facade.example.some_complex_media_library;

public interface Codec {
}

some_complex_media_library/MPEG4CompressionCodec.java: Кодек MPEG4

package refactoring_guru.facade.example.some_complex_media_library;

public class MPEG4CompressionCodec implements Codec {
  public String type = "mp4";

}

some_complex_media_library/OggCompressionCodec.java: Ogg Кодек

package refactoring_guru.facade.example.some_complex_media_library;

public class OggCompressionCodec implements Codec {
  public String type = "ogg";
}

some_complex_media_library/CodecFactory.java: Фабрика відеокодеків

package refactoring_guru.facade.example.some_complex_media_library;

public class CodecFactory {
  public static Codec extract(VideoFile file) {
    String type = file.getCodecType();
    if (type.equals("mp4")) {
      System.out.println("CodecFactory: extracting mpeg audio...");
      return new MPEG4CompressionCodec();
    }
    else {
      System.out.println("CodecFactory: extracting ogg audio...");
      return new OggCompressionCodec();
    }
  }
}

some_complex_media_library/BitrateReader.java: Bitrate-конвертер

package refactoring_guru.facade.example.some_complex_media_library;

public class BitrateReader {
  public static VideoFile read(VideoFile file, Codec codec) {
    System.out.println("BitrateReader: reading file...");
    return file;
  }

  public static VideoFile convert(VideoFile buffer, Codec codec) {
    System.out.println("BitrateReader: writing file...");
    return buffer;
  }
}

some_complex_media_library/AudioMixer.java: Мікшування аудіо

package refactoring_guru.facade.example.some_complex_media_library;

import java.io.File;

public class AudioMixer {
  public File fix(VideoFile result){
    System.out.println("AudioMixer: fixing audio...");
    return new File("tmp");
  }
}

facade

facade/VideoConversionFacade.java: Фасад бібліотеки роботи з відео

package refactoring_guru.facade.example.facade;

import refactoring_guru.facade.example.some_complex_media_library.*;

import java.io.File;

public class VideoConversionFacade {
  public File convertVideo(String fileName, String format) {
    System.out.println("VideoConversionFacade: conversion started.");
    VideoFile file = new VideoFile(fileName);
    Codec sourceCodec = CodecFactory.extract(file);
    Codec destinationCodec;
    if (format.equals("mp4")) {
      destinationCodec = new MPEG4CompressionCodec();
    } else {
      destinationCodec = new OggCompressionCodec();
    }
    VideoFile buffer = BitrateReader.read(file, sourceCodec);
    VideoFile intermediateResult = BitrateReader.convert(buffer, destinationCodec);
    File result = (new AudioMixer()).fix(intermediateResult);
    System.out.println("VideoConversionFacade: conversion completed.");
    return result;
  }
}

Demo.java: Клієнтський код

package refactoring_guru.facade.example;

import refactoring_guru.facade.example.facade.VideoConversionFacade;

import java.io.File;

public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    VideoConversionFacade converter = new VideoConversionFacade();
    File mp4Video = converter.convertVideo("youtubevideo.ogg", "mp4");
    // ...
  }
}

OutputDemo.txt: Результат виконання

VideoConversionFacade: conversion started.
CodecFactory: extracting ogg audio...
BitrateReader: reading file...
BitrateReader: writing file...
AudioMixer: fixing audio...
VideoConversionFacade: conversion completed.

Фасад іншими мовами програмування

Фасад на C# Фасад на C++ Фасад на Go Фасад на PHP Фасад на Python Фасад на Ruby Фасад на Rust Фасад на Swift Фасад на TypeScript