Summer SALE
Декоратор

Декоратор на Java

Декоратор — це структурний патерн, який дозволяє додавати «на льоту» нові поведінки об’єктам, розміщаючи їх в об’єктах-обгортках.

Декоратор дозволяє загортати об’єкти безліч разів завдяки тому, що і обгортки, і реальні об’єкти, що загортаються, мають спільний інтерфейс.

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн можна часто зустріти в Java-коді, особливо якщо код створено для роботи з потоками даних.

Приклади Декораторів в стандартних бібліотеках Java:

Ознаки застосування патерна: Декоратор можна розпізнати за створенними методами, які приймають в параметрах об’єкти того ж абстрактного типу чи інтерфейсу, що і поточний клас.

Шифрування та стиснення даних

Приклад показує способи додавання нової функціональності об’єкта без зміни його класу.

Спочатку клас бізнес-логіки міг зчитувати та записувати чисті дані з/в файли бепосередньо. Застосувавши патерн Декоратор, ми створили невеличкі класи-обгортки, які додають нові поведінки до або після основної роботи вкладеного об’єкта бізнес-логіки.

Перша обгортка шифрує та розшифровує дані, а друга — стискає та розпаковує їх.

Ми можемо використовувати обгортки як окремо одну від одної, так і разом, обгорнувши один декоратор іншим.

decorators

decorators/DataSource.java: Інтерфейс, який встановлює базові операції читання та запису даних

package refactoring_guru.decorator.example.decorators;

public interface DataSource {
  void writeData(String data);

  String readData();
}

decorators/FileDataSource.java: Клас, що реалізує пряме читання та запис даних

package refactoring_guru.decorator.example.decorators;

import java.io.*;

public class FileDataSource implements DataSource {
  private String name;

  public FileDataSource(String name) {
    this.name = name;
  }

  @Override
  public void writeData(String data) {
    File file = new File(name);
    try (OutputStream fos = new FileOutputStream(file)) {
      fos.write(data.getBytes(), 0, data.length());
    } catch (IOException ex) {
      System.out.println(ex.getMessage());
    }
  }

  @Override
  public String readData() {
    char[] buffer = null;
    File file = new File(name);
    try (FileReader reader = new FileReader(file)) {
      buffer = new char[(int) file.length()];
      reader.read(buffer);
    } catch (IOException ex) {
      System.out.println(ex.getMessage());
    }
    return new String(buffer);
  }
}

decorators/DataSourceDecorator.java: Базовий декоратор

package refactoring_guru.decorator.example.decorators;

public abstract class DataSourceDecorator implements DataSource {
  private DataSource wrappee;

  DataSourceDecorator(DataSource source) {
    this.wrappee = source;
  }

  @Override
  public void writeData(String data) {
    wrappee.writeData(data);
  }

  @Override
  public String readData() {
    return wrappee.readData();
  }
}

decorators/EncryptionDecorator.java: Декоратор шифрування

package refactoring_guru.decorator.example.decorators;

import java.util.Base64;

public class EncryptionDecorator extends DataSourceDecorator {

  public EncryptionDecorator(DataSource source) {
    super(source);
  }

  @Override
  public void writeData(String data) {
    super.writeData(encode(data));
  }

  @Override
  public String readData() {
    return decode(super.readData());
  }

  private String encode(String data) {
    byte[] result = data.getBytes();
    for (int i = 0; i < result.length; i++) {
      result[i] += (byte) 1;
    }
    return Base64.getEncoder().encodeToString(result);
  }

  private String decode(String data) {
    byte[] result = Base64.getDecoder().decode(data);
    for (int i = 0; i < result.length; i++) {
      result[i] -= (byte) 1;
    }
    return new String(result);
  }
}

decorators/CompressionDecorator.java: Декоратор стиснення

package refactoring_guru.decorator.example.decorators;

import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.util.Base64;
import java.util.zip.Deflater;
import java.util.zip.DeflaterOutputStream;
import java.util.zip.InflaterInputStream;

public class CompressionDecorator extends DataSourceDecorator {
  private int compLevel = 6;

  public CompressionDecorator(DataSource source) {
    super(source);
  }

  public int getCompressionLevel() {
    return compLevel;
  }

  public void setCompressionLevel(int value) {
    compLevel = value;
  }

  @Override
  public void writeData(String data) {
    super.writeData(compress(data));
  }

  @Override
  public String readData() {
    return decompress(super.readData());
  }

  private String compress(String stringData) {
    byte[] data = stringData.getBytes();
    try {
      ByteArrayOutputStream bout = new ByteArrayOutputStream(512);
      DeflaterOutputStream dos = new DeflaterOutputStream(bout, new Deflater(compLevel));
      dos.write(data);
      dos.close();
      bout.close();
      return Base64.getEncoder().encodeToString(bout.toByteArray());
    } catch (IOException ex) {
      return null;
    }
  }

  private String decompress(String stringData) {
    byte[] data = Base64.getDecoder().decode(stringData);
    try {
      InputStream in = new ByteArrayInputStream(data);
      InflaterInputStream iin = new InflaterInputStream(in);
      ByteArrayOutputStream bout = new ByteArrayOutputStream(512);
      int b;
      while ((b = iin.read()) != -1) {
        bout.write(b);
      }
      in.close();
      iin.close();
      bout.close();
      return new String(bout.toByteArray());
    } catch (IOException ex) {
      return null;
    }
  }
}

Demo.java: Клієнтський код

package refactoring_guru.decorator.example;

import refactoring_guru.decorator.example.decorators.*;

public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    String salaryRecords = "Name,Salary\nJohn Smith,100000\nSteven Jobs,912000";
    DataSourceDecorator encoded = new CompressionDecorator(
                     new EncryptionDecorator(
                       new FileDataSource("out/OutputDemo.txt")));
    encoded.writeData(salaryRecords);
    DataSource plain = new FileDataSource("out/OutputDemo.txt");

    System.out.println("- Input ----------------");
    System.out.println(salaryRecords);
    System.out.println("- Encoded --------------");
    System.out.println(plain.readData());
    System.out.println("- Decoded --------------");
    System.out.println(encoded.readData());
  }
}

OutputDemo.txt: Результат виконання

- Input ----------------
Name,Salary
John Smith,100000
Steven Jobs,912000
- Encoded --------------
Zkt7e1Q5eU8yUm1Qe0ZsdHJ2VXp6dDBKVnhrUHtUe0sxRUYxQkJIdjVLTVZ0dVI5Q2IwOXFISmVUMU5rcENCQmdxRlByaD4+
- Decoded --------------
Name,Salary
John Smith,100000
Steven Jobs,912000

Декоратор іншими мовами програмування

Декоратор на C# Декоратор на C++ Декоратор на Go Декоратор на PHP Декоратор на Python Декоратор на Ruby Декоратор на Rust Декоратор на Swift Декоратор на TypeScript