Весняний РОЗПРОДАЖ
Декоратор

Декоратор на Ruby

Декоратор — це структурний патерн, який дозволяє додавати «на льоту» нові поведінки об’єктам, розміщаючи їх в об’єктах-обгортках.

Декоратор дозволяє загортати об’єкти безліч разів завдяки тому, що і обгортки, і реальні об’єкти, що загортаються, мають спільний інтерфейс.

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн можна часто зустріти в Ruby-коді, особливо якщо код створено для роботи з потоками даних.

Ознаки застосування патерна: Декоратор можна розпізнати за створенними методами, які приймають в параметрах об’єкти того ж абстрактного типу чи інтерфейсу, що і поточний клас.

Концептуальний приклад

Цей приклад показує структуру патерна Декоратор, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

main.rb: Приклад структури патерна

# The base Component interface defines operations that can be altered by
# decorators.
class Component
 # @return [String]
 def operation
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end
end

# Concrete Components provide default implementations of the operations. There
# might be several variations of these classes.
class ConcreteComponent < Component
 # @return [String]
 def operation
  'ConcreteComponent'
 end
end

# The base Decorator class follows the same interface as the other components.
# The primary purpose of this class is to define the wrapping interface for all
# concrete decorators. The default implementation of the wrapping code might
# include a field for storing a wrapped component and the means to initialize
# it.
class Decorator < Component
 attr_accessor :component

 # @param [Component] component
 def initialize(component)
  @component = component
 end

 # The Decorator delegates all work to the wrapped component.
 def operation
  @component.operation
 end
end

# Concrete Decorators call the wrapped object and alter its result in some way.
class ConcreteDecoratorA < Decorator
 # Decorators may call parent implementation of the operation, instead of
 # calling the wrapped object directly. This approach simplifies extension of
 # decorator classes.
 def operation
  "ConcreteDecoratorA(#{@component.operation})"
 end
end

# Decorators can execute their behavior either before or after the call to a
# wrapped object.
class ConcreteDecoratorB < Decorator
 # @return [String]
 def operation
  "ConcreteDecoratorB(#{@component.operation})"
 end
end

# The client code works with all objects using the Component interface. This way
# it can stay independent of the concrete classes of components it works with.
def client_code(component)
 # ...

 print "RESULT: #{component.operation}"

 # ...
end

# This way the client code can support both simple components...
simple = ConcreteComponent.new
puts 'Client: I\'ve got a simple component:'
client_code(simple)
puts "\n\n"

# ...as well as decorated ones.
#
# Note how decorators can wrap not only simple components but the other
# decorators as well.
decorator1 = ConcreteDecoratorA.new(simple)
decorator2 = ConcreteDecoratorB.new(decorator1)
puts 'Client: Now I\'ve got a decorated component:'
client_code(decorator2)

output.txt: Результат виконання

Client: I've got a simple component:
RESULT: ConcreteComponent

Client: Now I've got a decorated component:
RESULT: ConcreteDecoratorB(ConcreteDecoratorA(ConcreteComponent))

Декоратор іншими мовами програмування

Декоратор на C# Декоратор на C++ Декоратор на Go Декоратор на Java Декоратор на PHP Декоратор на Python Декоратор на Rust Декоратор на Swift Декоратор на TypeScript