🎉 Ура! Після трьох років роботи, я нарешті випустив англійську версію книжки про патерни! Ось вона »

C#: Декоратор

Decorator Декоратор Decorator

Декоратор — це структурний патерн, який дозволяє додавати «на льоту» нові поведінки об’єктам, розміщаючи їх в об’єктах-обгортках.

Декоратор дозволяє загортати об’єкти безліч разів завдяки тому, що і обгортки, і реальні об’єкти, що загортаються, мають спільний інтерфейс.

Детальніше про Декоратор

Особливості паттерна на C#

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн можна часто зустріти в C#-коді, особливо якщо код створено для роботи з потоками даних.

Ознаки застосування патерну: Декоратор можна розпізнати за створенними методами, які приймають в параметрах об’єкти того ж абстрактного типу чи інтерфейсу, що і поточний клас.

Приклад: Структура патерну

Цей приклад показує структуру патерну Декоратор, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

Program.cs: Приклад структури патерну

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace RefactoringGuru.DesignPatterns.Composite.Structural
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Client client = new Client();

      var simple = new ConcreteComponent();
      Console.WriteLine("Client: I get a sumple component:");
      client.ClientCode(simple);
      Console.WriteLine();

      ConcreteDecoratorA d1 = new ConcreteDecoratorA(simple);
      ConcreteDecoratorB d2 = new ConcreteDecoratorB(d1);
      Console.WriteLine("Client: Now I get a decorated component:");
      client.ClientCode(d2);
    }
  }

  public class Client
  {
    public void ClientCode(Component component)
    {
      Console.WriteLine("RESULT: " + component.Operation());
    }
  }

  public abstract class Component
  {
    public abstract string Operation();
  }

  class ConcreteComponent : Component
  {
    public override string Operation()
    {
      return "ConcreteComponent";
    }
  }

  abstract class Decorator : Component
  {
    protected Component component;

    public void SetComponent(Component component)
    {
      this.component = component;
    }

    public Decorator(Component component)
    {
      this.component = component;
    }

    public override string Operation()
    {
      if (component != null)
      {
        return component.Operation();
      }
      else
      {
        return string.Empty;
      }
    }
  }

  class ConcreteDecoratorA : Decorator
  {
    public ConcreteDecoratorA(Component comp) : base(comp)
    {
    }

    public override string Operation()
    {
      return "ConcreteDecoratorA(" + base.Operation() + ")";
    }
  }

  class ConcreteDecoratorB : Decorator
  {
    public ConcreteDecoratorB(Component comp) : base(comp)
    {
    }

    public override string Operation()
    {
      return "ConcreteDecoratorB(" + base.Operation() + ")";
    }
  }
}

Output.txt: Результат виконання

Client: I get a sumple component:
RESULT: ConcreteComponent

Client: Now I get a decorated component:
RESULT: ConcreteDecoratorB(ConcreteDecoratorA(ConcreteComponent))