Wiosenna WYPRZEDAŻ
Dekorator

Dekorator w języku C#

Dekorator to strukturalny wzorzec pozwalający na dodawanie obiektom nowych obowiązków w sposób dynamiczny — poprzez “opakowywanie” ich w specjalne obiekty posiadające potrzebną funkcjonalność.

Stosując dekoratory można opakowywać obiekty wielokrotnie, gdyż zarówno obiekt docelowy jak i dekoratory są zgodne pod względem interfejsu. Wynikowy obiekt będzie posiadał ułożoną w formie stosu połączoną funkcjonalność wszystkich “opakowań”.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Dekorator jest dość typowy w kodzie C#, szczególnie tym dotyczącym strumieni.

Identyfikacja: Dekorator można poznać po metodach kreacyjnych lub konstruktorach przyjmujących obiekty tej samej klasy lub interfejsu jako bieżącą klasę.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Dekorator ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

Program.cs: Przykład koncepcyjny

using System;

namespace RefactoringGuru.DesignPatterns.Composite.Conceptual
{
  // The base Component interface defines operations that can be altered by
  // decorators.
  public abstract class Component
  {
    public abstract string Operation();
  }

  // Concrete Components provide default implementations of the operations.
  // There might be several variations of these classes.
  class ConcreteComponent : Component
  {
    public override string Operation()
    {
      return "ConcreteComponent";
    }
  }

  // The base Decorator class follows the same interface as the other
  // components. The primary purpose of this class is to define the wrapping
  // interface for all concrete decorators. The default implementation of the
  // wrapping code might include a field for storing a wrapped component and
  // the means to initialize it.
  abstract class Decorator : Component
  {
    protected Component _component;

    public Decorator(Component component)
    {
      this._component = component;
    }

    public void SetComponent(Component component)
    {
      this._component = component;
    }

    // The Decorator delegates all work to the wrapped component.
    public override string Operation()
    {
      if (this._component != null)
      {
        return this._component.Operation();
      }
      else
      {
        return string.Empty;
      }
    }
  }

  // Concrete Decorators call the wrapped object and alter its result in some
  // way.
  class ConcreteDecoratorA : Decorator
  {
    public ConcreteDecoratorA(Component comp) : base(comp)
    {
    }

    // Decorators may call parent implementation of the operation, instead
    // of calling the wrapped object directly. This approach simplifies
    // extension of decorator classes.
    public override string Operation()
    {
      return $"ConcreteDecoratorA({base.Operation()})";
    }
  }

  // Decorators can execute their behavior either before or after the call to
  // a wrapped object.
  class ConcreteDecoratorB : Decorator
  {
    public ConcreteDecoratorB(Component comp) : base(comp)
    {
    }

    public override string Operation()
    {
      return $"ConcreteDecoratorB({base.Operation()})";
    }
  }
  
  public class Client
  {
    // The client code works with all objects using the Component interface.
    // This way it can stay independent of the concrete classes of
    // components it works with.
    public void ClientCode(Component component)
    {
      Console.WriteLine("RESULT: " + component.Operation());
    }
  }
  
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Client client = new Client();

      var simple = new ConcreteComponent();
      Console.WriteLine("Client: I get a simple component:");
      client.ClientCode(simple);
      Console.WriteLine();

      // ...as well as decorated ones.
      //
      // Note how decorators can wrap not only simple components but the
      // other decorators as well.
      ConcreteDecoratorA decorator1 = new ConcreteDecoratorA(simple);
      ConcreteDecoratorB decorator2 = new ConcreteDecoratorB(decorator1);
      Console.WriteLine("Client: Now I've got a decorated component:");
      client.ClientCode(decorator2);
    }
  }
}

Output.txt: Wynik działania

Client: I get a simple component:
RESULT: ConcreteComponent

Client: Now I've got a decorated component:
RESULT: ConcreteDecoratorB(ConcreteDecoratorA(ConcreteComponent))

Dekorator w innych językach

Dekorator w języku C++ Dekorator w języku Go Dekorator w języku Java Dekorator w języku PHP Dekorator w języku Python Dekorator w języku Ruby Dekorator w języku Rust Dekorator w języku Swift Dekorator w języku TypeScript