Spring SALE
Dekorator

Dekorator w języku Python

Dekorator to strukturalny wzorzec pozwalający na dodawanie obiektom nowych obowiązków w sposób dynamiczny — poprzez “opakowywanie” ich w specjalne obiekty posiadające potrzebną funkcjonalność.

Stosując dekoratory można opakowywać obiekty wielokrotnie, gdyż zarówno obiekt docelowy jak i dekoratory są zgodne pod względem interfejsu. Wynikowy obiekt będzie posiadał ułożoną w formie stosu połączoną funkcjonalność wszystkich “opakowań”.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Dekorator jest dość typowy w kodzie Python, szczególnie tym dotyczącym strumieni.

Identyfikacja: Dekorator można poznać po metodach kreacyjnych lub konstruktorach przyjmujących obiekty tej samej klasy lub interfejsu jako bieżącą klasę.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Dekorator ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

main.py: Przykład koncepcyjny

class Component():
  """
  The base Component interface defines operations that can be altered by
  decorators.
  """

  def operation(self) -> str:
    pass


class ConcreteComponent(Component):
  """
  Concrete Components provide default implementations of the operations. There
  might be several variations of these classes.
  """

  def operation(self) -> str:
    return "ConcreteComponent"


class Decorator(Component):
  """
  The base Decorator class follows the same interface as the other components.
  The primary purpose of this class is to define the wrapping interface for
  all concrete decorators. The default implementation of the wrapping code
  might include a field for storing a wrapped component and the means to
  initialize it.
  """

  _component: Component = None

  def __init__(self, component: Component) -> None:
    self._component = component

  @property
  def component(self) -> Component:
    """
    The Decorator delegates all work to the wrapped component.
    """

    return self._component

  def operation(self) -> str:
    return self._component.operation()


class ConcreteDecoratorA(Decorator):
  """
  Concrete Decorators call the wrapped object and alter its result in some
  way.
  """

  def operation(self) -> str:
    """
    Decorators may call parent implementation of the operation, instead of
    calling the wrapped object directly. This approach simplifies extension
    of decorator classes.
    """
    return f"ConcreteDecoratorA({self.component.operation()})"


class ConcreteDecoratorB(Decorator):
  """
  Decorators can execute their behavior either before or after the call to a
  wrapped object.
  """

  def operation(self) -> str:
    return f"ConcreteDecoratorB({self.component.operation()})"


def client_code(component: Component) -> None:
  """
  The client code works with all objects using the Component interface. This
  way it can stay independent of the concrete classes of components it works
  with.
  """

  # ...

  print(f"RESULT: {component.operation()}", end="")

  # ...


if __name__ == "__main__":
  # This way the client code can support both simple components...
  simple = ConcreteComponent()
  print("Client: I've got a simple component:")
  client_code(simple)
  print("\n")

  # ...as well as decorated ones.
  #
  # Note how decorators can wrap not only simple components but the other
  # decorators as well.
  decorator1 = ConcreteDecoratorA(simple)
  decorator2 = ConcreteDecoratorB(decorator1)
  print("Client: Now I've got a decorated component:")
  client_code(decorator2)

Output.txt: Wynik działania

Client: I've got a simple component:
RESULT: ConcreteComponent

Client: Now I've got a decorated component:
RESULT: ConcreteDecoratorB(ConcreteDecoratorA(ConcreteComponent))

Dekorator w innych językach

Dekorator w języku C# Dekorator w języku C++ Dekorator w języku Go Dekorator w języku Java Dekorator w języku PHP Dekorator w języku Ruby Dekorator w języku Rust Dekorator w języku Swift Dekorator w języku TypeScript