Summer SALE
Dekorator

Dekorator w języku TypeScript

Dekorator to strukturalny wzorzec pozwalający na dodawanie obiektom nowych obowiązków w sposób dynamiczny — poprzez “opakowywanie” ich w specjalne obiekty posiadające potrzebną funkcjonalność.

Stosując dekoratory można opakowywać obiekty wielokrotnie, gdyż zarówno obiekt docelowy jak i dekoratory są zgodne pod względem interfejsu. Wynikowy obiekt będzie posiadał ułożoną w formie stosu połączoną funkcjonalność wszystkich “opakowań”.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Dekorator jest dość typowy w kodzie TypeScript, szczególnie tym dotyczącym strumieni.

Identyfikacja: Dekorator można poznać po metodach kreacyjnych lub konstruktorach przyjmujących obiekty tej samej klasy lub interfejsu jako bieżącą klasę.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Dekorator ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

index.ts: Przykład koncepcyjny

/**
 * The base Component interface defines operations that can be altered by
 * decorators.
 */
interface Component {
  operation(): string;
}

/**
 * Concrete Components provide default implementations of the operations. There
 * might be several variations of these classes.
 */
class ConcreteComponent implements Component {
  public operation(): string {
    return 'ConcreteComponent';
  }
}

/**
 * The base Decorator class follows the same interface as the other components.
 * The primary purpose of this class is to define the wrapping interface for all
 * concrete decorators. The default implementation of the wrapping code might
 * include a field for storing a wrapped component and the means to initialize
 * it.
 */
class Decorator implements Component {
  protected component: Component;

  constructor(component: Component) {
    this.component = component;
  }

  /**
   * The Decorator delegates all work to the wrapped component.
   */
  public operation(): string {
    return this.component.operation();
  }
}

/**
 * Concrete Decorators call the wrapped object and alter its result in some way.
 */
class ConcreteDecoratorA extends Decorator {
  /**
   * Decorators may call parent implementation of the operation, instead of
   * calling the wrapped object directly. This approach simplifies extension
   * of decorator classes.
   */
  public operation(): string {
    return `ConcreteDecoratorA(${super.operation()})`;
  }
}

/**
 * Decorators can execute their behavior either before or after the call to a
 * wrapped object.
 */
class ConcreteDecoratorB extends Decorator {
  public operation(): string {
    return `ConcreteDecoratorB(${super.operation()})`;
  }
}

/**
 * The client code works with all objects using the Component interface. This
 * way it can stay independent of the concrete classes of components it works
 * with.
 */
function clientCode(component: Component) {
  // ...

  console.log(`RESULT: ${component.operation()}`);

  // ...
}

/**
 * This way the client code can support both simple components...
 */
const simple = new ConcreteComponent();
console.log('Client: I\'ve got a simple component:');
clientCode(simple);
console.log('');

/**
 * ...as well as decorated ones.
 *
 * Note how decorators can wrap not only simple components but the other
 * decorators as well.
 */
const decorator1 = new ConcreteDecoratorA(simple);
const decorator2 = new ConcreteDecoratorB(decorator1);
console.log('Client: Now I\'ve got a decorated component:');
clientCode(decorator2);

Output.txt: Wynik działania

Client: I've got a simple component:
RESULT: ConcreteComponent

Client: Now I've got a decorated component:
RESULT: ConcreteDecoratorB(ConcreteDecoratorA(ConcreteComponent))

Dekorator w innych językach

Dekorator w języku C# Dekorator w języku C++ Dekorator w języku Go Dekorator w języku Java Dekorator w języku PHP Dekorator w języku Python Dekorator w języku Ruby Dekorator w języku Rust Dekorator w języku Swift