Summer SALE
Dekorator

Dekorator w języku Rust

Dekorator to strukturalny wzorzec pozwalający na dodawanie obiektom nowych obowiązków w sposób dynamiczny — poprzez “opakowywanie” ich w specjalne obiekty posiadające potrzebną funkcjonalność.

Stosując dekoratory można opakowywać obiekty wielokrotnie, gdyż zarówno obiekt docelowy jak i dekoratory są zgodne pod względem interfejsu. Wynikowy obiekt będzie posiadał ułożoną w formie stosu połączoną funkcjonalność wszystkich “opakowań”.

Input streams decoration

There is a practical example in Rust’s standard library for input/output operations.

A buffered reader decorates a vector reader adding buffered behavior.

let mut input = BufReader::new(Cursor::new("Input data"));
input.read(&mut buf).ok();

main.rs

use std::io::{BufReader, Cursor, Read};

fn main() {
  let mut buf = [0u8; 10];

  // A buffered reader decorates a vector reader which wraps input data.
  let mut input = BufReader::new(Cursor::new("Input data"));

  input.read(&mut buf).ok();

  print!("Read from a buffered reader: ");

  for byte in buf {
    print!("{}", char::from(byte));
  }

  println!();
}

Output

Read from a buffered reader: Input data

Dekorator w innych językach

Dekorator w języku C# Dekorator w języku C++ Dekorator w języku Go Dekorator w języku Java Dekorator w języku PHP Dekorator w języku Python Dekorator w języku Ruby Dekorator w języku Swift Dekorator w języku TypeScript