Spring SALE
Декоратор

Декоратор на Rust

Декоратор — це структурний патерн, який дозволяє додавати «на льоту» нові поведінки об’єктам, розміщаючи їх в об’єктах-обгортках.

Декоратор дозволяє загортати об’єкти безліч разів завдяки тому, що і обгортки, і реальні об’єкти, що загортаються, мають спільний інтерфейс.

Input streams decoration

There is a practical example in Rust’s standard library for input/output operations.

A buffered reader decorates a vector reader adding buffered behavior.

let mut input = BufReader::new(Cursor::new("Input data"));
input.read(&mut buf).ok();

main.rs

use std::io::{BufReader, Cursor, Read};

fn main() {
  let mut buf = [0u8; 10];

  // A buffered reader decorates a vector reader which wraps input data.
  let mut input = BufReader::new(Cursor::new("Input data"));

  input.read(&mut buf).ok();

  print!("Read from a buffered reader: ");

  for byte in buf {
    print!("{}", char::from(byte));
  }

  println!();
}

Output

Read from a buffered reader: Input data

Декоратор іншими мовами програмування

Декоратор на C# Декоратор на C++ Декоратор на Go Декоратор на Java Декоратор на PHP Декоратор на Python Декоратор на Ruby Декоратор на Swift Декоратор на TypeScript