Wiosenna WYPRZEDAŻ
Kompozyt

Kompozyt w języku Python

Kompozyt to strukturalny wzorzec projektowy umożliwiający komponowanie struktury drzewiastej z obiektów i traktowanie jej jak pojedynczy obiekt.

Kompozyt stał się dość popularnym rozwiązaniem wielu problemów gdzie w grę wchodzi struktura drzewa. Zaletą tego wzorca jest możliwość uruchamiania metod rekurencyjnie na wszystkich elementach struktury i sumowanie wyników ich działania.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Kompozyt jest dość powszechny w kodzie Python. Często stosuje się go do modelowania hierarchii komponentów interfejsu użytkownika lub kodu który działa na grafach.

Identyfikacja: Jeśli klasy wszystkich obiektów w drzewie należą do jednej hierarchii to najprawdopodobniej mamy do czynienia z kompozytem. Jeśli dodatkowo metody tych klas delegują zadania obiektom-dzieciom wchodzącym w skład tego drzewa i robią to za pośrednictwem klasy bazowej lub bazowego interfejsu hierarchii, to na pewno jest to kompozyt.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Kompozyt ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

main.py: Przykład koncepcyjny

from __future__ import annotations
from abc import ABC, abstractmethod
from typing import List


class Component(ABC):
  """
  The base Component class declares common operations for both simple and
  complex objects of a composition.
  """

  @property
  def parent(self) -> Component:
    return self._parent

  @parent.setter
  def parent(self, parent: Component):
    """
    Optionally, the base Component can declare an interface for setting and
    accessing a parent of the component in a tree structure. It can also
    provide some default implementation for these methods.
    """

    self._parent = parent

  """
  In some cases, it would be beneficial to define the child-management
  operations right in the base Component class. This way, you won't need to
  expose any concrete component classes to the client code, even during the
  object tree assembly. The downside is that these methods will be empty for
  the leaf-level components.
  """

  def add(self, component: Component) -> None:
    pass

  def remove(self, component: Component) -> None:
    pass

  def is_composite(self) -> bool:
    """
    You can provide a method that lets the client code figure out whether a
    component can bear children.
    """

    return False

  @abstractmethod
  def operation(self) -> str:
    """
    The base Component may implement some default behavior or leave it to
    concrete classes (by declaring the method containing the behavior as
    "abstract").
    """

    pass


class Leaf(Component):
  """
  The Leaf class represents the end objects of a composition. A leaf can't
  have any children.

  Usually, it's the Leaf objects that do the actual work, whereas Composite
  objects only delegate to their sub-components.
  """

  def operation(self) -> str:
    return "Leaf"


class Composite(Component):
  """
  The Composite class represents the complex components that may have
  children. Usually, the Composite objects delegate the actual work to their
  children and then "sum-up" the result.
  """

  def __init__(self) -> None:
    self._children: List[Component] = []

  """
  A composite object can add or remove other components (both simple or
  complex) to or from its child list.
  """

  def add(self, component: Component) -> None:
    self._children.append(component)
    component.parent = self

  def remove(self, component: Component) -> None:
    self._children.remove(component)
    component.parent = None

  def is_composite(self) -> bool:
    return True

  def operation(self) -> str:
    """
    The Composite executes its primary logic in a particular way. It
    traverses recursively through all its children, collecting and summing
    their results. Since the composite's children pass these calls to their
    children and so forth, the whole object tree is traversed as a result.
    """

    results = []
    for child in self._children:
      results.append(child.operation())
    return f"Branch({'+'.join(results)})"


def client_code(component: Component) -> None:
  """
  The client code works with all of the components via the base interface.
  """

  print(f"RESULT: {component.operation()}", end="")


def client_code2(component1: Component, component2: Component) -> None:
  """
  Thanks to the fact that the child-management operations are declared in the
  base Component class, the client code can work with any component, simple or
  complex, without depending on their concrete classes.
  """

  if component1.is_composite():
    component1.add(component2)

  print(f"RESULT: {component1.operation()}", end="")


if __name__ == "__main__":
  # This way the client code can support the simple leaf components...
  simple = Leaf()
  print("Client: I've got a simple component:")
  client_code(simple)
  print("\n")

  # ...as well as the complex composites.
  tree = Composite()

  branch1 = Composite()
  branch1.add(Leaf())
  branch1.add(Leaf())

  branch2 = Composite()
  branch2.add(Leaf())

  tree.add(branch1)
  tree.add(branch2)

  print("Client: Now I've got a composite tree:")
  client_code(tree)
  print("\n")

  print("Client: I don't need to check the components classes even when managing the tree:")
  client_code2(tree, simple)

Output.txt: Wynik działania

Client: I've got a simple component:
RESULT: Leaf

Client: Now I've got a composite tree:
RESULT: Branch(Branch(Leaf+Leaf)+Branch(Leaf))

Client: I don't need to check the components classes even when managing the tree:
RESULT: Branch(Branch(Leaf+Leaf)+Branch(Leaf)+Leaf)

Kompozyt w innych językach

Kompozyt w języku C# Kompozyt w języku C++ Kompozyt w języku Go Kompozyt w języku Java Kompozyt w języku PHP Kompozyt w języku Ruby Kompozyt w języku Rust Kompozyt w języku Swift Kompozyt w języku TypeScript