Wiosenna WYPRZEDAŻ
Kompozyt

Kompozyt w języku C++

Kompozyt to strukturalny wzorzec projektowy umożliwiający komponowanie struktury drzewiastej z obiektów i traktowanie jej jak pojedynczy obiekt.

Kompozyt stał się dość popularnym rozwiązaniem wielu problemów gdzie w grę wchodzi struktura drzewa. Zaletą tego wzorca jest możliwość uruchamiania metod rekurencyjnie na wszystkich elementach struktury i sumowanie wyników ich działania.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Kompozyt jest dość powszechny w kodzie C++. Często stosuje się go do modelowania hierarchii komponentów interfejsu użytkownika lub kodu który działa na grafach.

Identyfikacja: Jeśli klasy wszystkich obiektów w drzewie należą do jednej hierarchii to najprawdopodobniej mamy do czynienia z kompozytem. Jeśli dodatkowo metody tych klas delegują zadania obiektom-dzieciom wchodzącym w skład tego drzewa i robią to za pośrednictwem klasy bazowej lub bazowego interfejsu hierarchii, to na pewno jest to kompozyt.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Kompozyt ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

main.cc: Przykład koncepcyjny

#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <list>
#include <string>
/**
 * The base Component class declares common operations for both simple and
 * complex objects of a composition.
 */
class Component {
 /**
  * @var Component
  */
 protected:
 Component *parent_;
 /**
  * Optionally, the base Component can declare an interface for setting and
  * accessing a parent of the component in a tree structure. It can also
  * provide some default implementation for these methods.
  */
 public:
 virtual ~Component() {}
 void SetParent(Component *parent) {
  this->parent_ = parent;
 }
 Component *GetParent() const {
  return this->parent_;
 }
 /**
  * In some cases, it would be beneficial to define the child-management
  * operations right in the base Component class. This way, you won't need to
  * expose any concrete component classes to the client code, even during the
  * object tree assembly. The downside is that these methods will be empty for
  * the leaf-level components.
  */
 virtual void Add(Component *component) {}
 virtual void Remove(Component *component) {}
 /**
  * You can provide a method that lets the client code figure out whether a
  * component can bear children.
  */
 virtual bool IsComposite() const {
  return false;
 }
 /**
  * The base Component may implement some default behavior or leave it to
  * concrete classes (by declaring the method containing the behavior as
  * "abstract").
  */
 virtual std::string Operation() const = 0;
};
/**
 * The Leaf class represents the end objects of a composition. A leaf can't have
 * any children.
 *
 * Usually, it's the Leaf objects that do the actual work, whereas Composite
 * objects only delegate to their sub-components.
 */
class Leaf : public Component {
 public:
 std::string Operation() const override {
  return "Leaf";
 }
};
/**
 * The Composite class represents the complex components that may have children.
 * Usually, the Composite objects delegate the actual work to their children and
 * then "sum-up" the result.
 */
class Composite : public Component {
 /**
  * @var \SplObjectStorage
  */
 protected:
 std::list<Component *> children_;

 public:
 /**
  * A composite object can add or remove other components (both simple or
  * complex) to or from its child list.
  */
 void Add(Component *component) override {
  this->children_.push_back(component);
  component->SetParent(this);
 }
 /**
  * Have in mind that this method removes the pointer to the list but doesn't
  * frees the
  *   memory, you should do it manually or better use smart pointers.
  */
 void Remove(Component *component) override {
  children_.remove(component);
  component->SetParent(nullptr);
 }
 bool IsComposite() const override {
  return true;
 }
 /**
  * The Composite executes its primary logic in a particular way. It traverses
  * recursively through all its children, collecting and summing their results.
  * Since the composite's children pass these calls to their children and so
  * forth, the whole object tree is traversed as a result.
  */
 std::string Operation() const override {
  std::string result;
  for (const Component *c : children_) {
   if (c == children_.back()) {
    result += c->Operation();
   } else {
    result += c->Operation() + "+";
   }
  }
  return "Branch(" + result + ")";
 }
};
/**
 * The client code works with all of the components via the base interface.
 */
void ClientCode(Component *component) {
 // ...
 std::cout << "RESULT: " << component->Operation();
 // ...
}

/**
 * Thanks to the fact that the child-management operations are declared in the
 * base Component class, the client code can work with any component, simple or
 * complex, without depending on their concrete classes.
 */
void ClientCode2(Component *component1, Component *component2) {
 // ...
 if (component1->IsComposite()) {
  component1->Add(component2);
 }
 std::cout << "RESULT: " << component1->Operation();
 // ...
}

/**
 * This way the client code can support the simple leaf components...
 */

int main() {
 Component *simple = new Leaf;
 std::cout << "Client: I've got a simple component:\n";
 ClientCode(simple);
 std::cout << "\n\n";
 /**
  * ...as well as the complex composites.
  */

 Component *tree = new Composite;
 Component *branch1 = new Composite;

 Component *leaf_1 = new Leaf;
 Component *leaf_2 = new Leaf;
 Component *leaf_3 = new Leaf;
 branch1->Add(leaf_1);
 branch1->Add(leaf_2);
 Component *branch2 = new Composite;
 branch2->Add(leaf_3);
 tree->Add(branch1);
 tree->Add(branch2);
 std::cout << "Client: Now I've got a composite tree:\n";
 ClientCode(tree);
 std::cout << "\n\n";

 std::cout << "Client: I don't need to check the components classes even when managing the tree:\n";
 ClientCode2(tree, simple);
 std::cout << "\n";

 delete simple;
 delete tree;
 delete branch1;
 delete branch2;
 delete leaf_1;
 delete leaf_2;
 delete leaf_3;

 return 0;
}

Output.txt: Wynik działania

Client: I've got a simple component:
RESULT: Leaf

Client: Now I've got a composite tree:
RESULT: Branch(Branch(Leaf+Leaf)+Branch(Leaf))

Client: I don't need to check the components classes even when managing the tree:
RESULT: Branch(Branch(Leaf+Leaf)+Branch(Leaf)+Leaf)

Kompozyt w innych językach

Kompozyt w języku C# Kompozyt w języku Go Kompozyt w języku Java Kompozyt w języku PHP Kompozyt w języku Python Kompozyt w języku Ruby Kompozyt w języku Rust Kompozyt w języku Swift Kompozyt w języku TypeScript