Wiosenna WYPRZEDAŻ
Most

Most w języku C++

Most jest strukturalnym wzorcem projektowym zakładającym podział logiki biznesowej lub dużej klasy na osobne hierarchie klas które następnie można rozwijać niezależnie od siebie.

Jedna z takich hierarchii (zwana często Abstrakcją) posiada referencję do obiektu drugiej hierarchii (zwanej Implementacją) i deleguje mu część (czasem większość) wywołań. Ponieważ wszystkie implementacje mają wspólny interfejs, z punktu widzenia abstrakcji są wymienialne.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Most jest szczególnie przydatny gdy trzeba wspierać obsługę wielu typów serwerów bazodanowych lub interfejsów programowania aplikacji danego typu (na przykład chmura, platformy społecznościowe, itd.)

Identyfikacja: Most można rozpoznać po wyraźnym rozdzieleniu na część kontrolującą i wiele różnych platform od których ta część zależy.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Most ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

main.cc: Przykład koncepcyjny

/**
 * The Implementation defines the interface for all implementation classes. It
 * doesn't have to match the Abstraction's interface. In fact, the two
 * interfaces can be entirely different. Typically the Implementation interface
 * provides only primitive operations, while the Abstraction defines higher-
 * level operations based on those primitives.
 */

class Implementation {
 public:
 virtual ~Implementation() {}
 virtual std::string OperationImplementation() const = 0;
};

/**
 * Each Concrete Implementation corresponds to a specific platform and
 * implements the Implementation interface using that platform's API.
 */
class ConcreteImplementationA : public Implementation {
 public:
 std::string OperationImplementation() const override {
  return "ConcreteImplementationA: Here's the result on the platform A.\n";
 }
};
class ConcreteImplementationB : public Implementation {
 public:
 std::string OperationImplementation() const override {
  return "ConcreteImplementationB: Here's the result on the platform B.\n";
 }
};

/**
 * The Abstraction defines the interface for the "control" part of the two class
 * hierarchies. It maintains a reference to an object of the Implementation
 * hierarchy and delegates all of the real work to this object.
 */

class Abstraction {
 /**
  * @var Implementation
  */
 protected:
 Implementation* implementation_;

 public:
 Abstraction(Implementation* implementation) : implementation_(implementation) {
 }

 virtual ~Abstraction() {
 }

 virtual std::string Operation() const {
  return "Abstraction: Base operation with:\n" +
      this->implementation_->OperationImplementation();
 }
};
/**
 * You can extend the Abstraction without changing the Implementation classes.
 */
class ExtendedAbstraction : public Abstraction {
 public:
 ExtendedAbstraction(Implementation* implementation) : Abstraction(implementation) {
 }
 std::string Operation() const override {
  return "ExtendedAbstraction: Extended operation with:\n" +
      this->implementation_->OperationImplementation();
 }
};

/**
 * Except for the initialization phase, where an Abstraction object gets linked
 * with a specific Implementation object, the client code should only depend on
 * the Abstraction class. This way the client code can support any abstraction-
 * implementation combination.
 */
void ClientCode(const Abstraction& abstraction) {
 // ...
 std::cout << abstraction.Operation();
 // ...
}
/**
 * The client code should be able to work with any pre-configured abstraction-
 * implementation combination.
 */

int main() {
 Implementation* implementation = new ConcreteImplementationA;
 Abstraction* abstraction = new Abstraction(implementation);
 ClientCode(*abstraction);
 std::cout << std::endl;
 delete implementation;
 delete abstraction;

 implementation = new ConcreteImplementationB;
 abstraction = new ExtendedAbstraction(implementation);
 ClientCode(*abstraction);

 delete implementation;
 delete abstraction;

 return 0;
}

Output.txt: Wynik działania

Abstraction: Base operation with:
ConcreteImplementationA: Here's the result on the platform A.

ExtendedAbstraction: Extended operation with:
ConcreteImplementationB: Here's the result on the platform B.

Most w innych językach

Most w języku C# Most w języku Go Most w języku Java Most w języku PHP Most w języku Python Most w języku Ruby Most w języku Rust Most w języku Swift Most w języku TypeScript