Wiosenna WYPRZEDAŻ
Most

Most w języku Go

Most jest strukturalnym wzorcem projektowym zakładającym podział logiki biznesowej lub dużej klasy na osobne hierarchie klas które następnie można rozwijać niezależnie od siebie.

Jedna z takich hierarchii (zwana często Abstrakcją) posiada referencję do obiektu drugiej hierarchii (zwanej Implementacją) i deleguje mu część (czasem większość) wywołań. Ponieważ wszystkie implementacje mają wspólny interfejs, z punktu widzenia abstrakcji są wymienialne.

Przykład koncepcyjny

Przypuśćmy, że mamy dwa rodzaje komputerów: Mac i Windows, a do tego dwa rodzaje drukarek: Epson i HP. Każdy z komputerów powinien móc współdziałać z każdą z drukarek w dowolnej kombinacji. Klient nie chce martwić się szczegółami łączenia ze sobą komputerów i drukarek.

Nie chcemy aby kod rósł wykładniczo gdy przyjdzie pora kupić nowe drukarki. Zamiast tworzyć cztery struktury z myślą o tej kombinacji 2*2, tworzymy dwie hierarchie:

  • Hierarchia abstrakcyjna: nasze komputery,
  • Hierarchia implementacyjna: nasze drukarki.

Obie hierarchie będą komunikować się ze sobą za pośrednictwem Mostu, gdzie Abstrakcja (komputer) będzie posiadała odniesienie do Implementacji (drukarka). Zarówno abstrakcję, jak i implementację można wówczas rozwijać niezależnie.

computer.go: Abstrakcja

package main

type Computer interface {
	Print()
	SetPrinter(Printer)
}

mac.go: Wzbogacona abstrakcja

package main

import "fmt"

type Mac struct {
	printer Printer
}

func (m *Mac) Print() {
	fmt.Println("Print request for mac")
	m.printer.PrintFile()
}

func (m *Mac) SetPrinter(p Printer) {
	m.printer = p
}

windows.go: Wzbogacona abstrakcja

package main

import "fmt"

type Windows struct {
	printer Printer
}

func (w *Windows) Print() {
	fmt.Println("Print request for windows")
	w.printer.PrintFile()
}

func (w *Windows) SetPrinter(p Printer) {
	w.printer = p
}

printer.go: Implementacja

package main

type Printer interface {
	PrintFile()
}

epson.go: Konkretna implementacja

package main

import "fmt"

type Epson struct {
}

func (p *Epson) PrintFile() {
	fmt.Println("Printing by a EPSON Printer")
}

hp.go: Konkretna implementacja

package main

import "fmt"

type Hp struct {
}

func (p *Hp) PrintFile() {
	fmt.Println("Printing by a HP Printer")
}

main.go: Kod klienta

package main

import "fmt"

func main() {

	hpPrinter := &Hp{}
	epsonPrinter := &Epson{}

	macComputer := &Mac{}

	macComputer.SetPrinter(hpPrinter)
	macComputer.Print()
	fmt.Println()

	macComputer.SetPrinter(epsonPrinter)
	macComputer.Print()
	fmt.Println()

	winComputer := &Windows{}

	winComputer.SetPrinter(hpPrinter)
	winComputer.Print()
	fmt.Println()

	winComputer.SetPrinter(epsonPrinter)
	winComputer.Print()
	fmt.Println()
}

output.txt: Wynik działania

Print request for mac
Printing by a HP Printer

Print request for mac
Printing by a EPSON Printer

Print request for windows
Printing by a HP Printer

Print request for windows
Na podstawie: Golang By Example

Most w innych językach

Most w języku C# Most w języku C++ Most w języku Java Most w języku PHP Most w języku Python Most w języku Ruby Most w języku Rust Most w języku Swift Most w języku TypeScript