Spring SALE
Most

Most w języku Java

Most jest strukturalnym wzorcem projektowym zakładającym podział logiki biznesowej lub dużej klasy na osobne hierarchie klas które następnie można rozwijać niezależnie od siebie.

Jedna z takich hierarchii (zwana często Abstrakcją) posiada referencję do obiektu drugiej hierarchii (zwanej Implementacją) i deleguje mu część (czasem większość) wywołań. Ponieważ wszystkie implementacje mają wspólny interfejs, z punktu widzenia abstrakcji są wymienialne.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Most jest szczególnie użyteczny gdy ma się do czynienia z aplikacjami wieloplatformowymi, korzystającymi z wielu serwerów baz danych lub z różnych interfejsów programowania aplikacji danego typu (na przykład chmura, platforma społecznościowa, itp.)

Identyfikacja: Most można rozpoznać po wyraźnym rozdzieleniu na część kontrolującą i wiele różnych platform od których ta część zależy.

Most łączący urządzenia z pilotami zdalnego sterowania

Poniższy przykład ukazuje separację pomiędzy klasami pilotami zdalnego sterowania i urządzeniami jakie można za ich pomocą kontrolować.

Piloty służą za abstrakcje, a urządzenia są ich implementacjami. Dzięki wspólnemu interfejsowi te same piloty mogą sterować wieloma różnymi urządzeniami i odwrotnie.

Wzorzec Most pozwala zmieniać, a nawet tworzyć nowe klasy bez konieczności modyfikacji kodu drugiej hierarchii.

devices

devices/Device.java: Wspólny interfejs wszystkich urządzeń

package refactoring_guru.bridge.example.devices;

public interface Device {
  boolean isEnabled();

  void enable();

  void disable();

  int getVolume();

  void setVolume(int percent);

  int getChannel();

  void setChannel(int channel);

  void printStatus();
}

devices/Radio.java: Radio

package refactoring_guru.bridge.example.devices;

public class Radio implements Device {
  private boolean on = false;
  private int volume = 30;
  private int channel = 1;

  @Override
  public boolean isEnabled() {
    return on;
  }

  @Override
  public void enable() {
    on = true;
  }

  @Override
  public void disable() {
    on = false;
  }

  @Override
  public int getVolume() {
    return volume;
  }

  @Override
  public void setVolume(int volume) {
    if (volume > 100) {
      this.volume = 100;
    } else if (volume < 0) {
      this.volume = 0;
    } else {
      this.volume = volume;
    }
  }

  @Override
  public int getChannel() {
    return channel;
  }

  @Override
  public void setChannel(int channel) {
    this.channel = channel;
  }

  @Override
  public void printStatus() {
    System.out.println("------------------------------------");
    System.out.println("| I'm radio.");
    System.out.println("| I'm " + (on ? "enabled" : "disabled"));
    System.out.println("| Current volume is " + volume + "%");
    System.out.println("| Current channel is " + channel);
    System.out.println("------------------------------------\n");
  }
}

devices/Tv.java: TV

package refactoring_guru.bridge.example.devices;

public class Tv implements Device {
  private boolean on = false;
  private int volume = 30;
  private int channel = 1;

  @Override
  public boolean isEnabled() {
    return on;
  }

  @Override
  public void enable() {
    on = true;
  }

  @Override
  public void disable() {
    on = false;
  }

  @Override
  public int getVolume() {
    return volume;
  }

  @Override
  public void setVolume(int volume) {
    if (volume > 100) {
      this.volume = 100;
    } else if (volume < 0) {
      this.volume = 0;
    } else {
      this.volume = volume;
    }
  }

  @Override
  public int getChannel() {
    return channel;
  }

  @Override
  public void setChannel(int channel) {
    this.channel = channel;
  }

  @Override
  public void printStatus() {
    System.out.println("------------------------------------");
    System.out.println("| I'm TV set.");
    System.out.println("| I'm " + (on ? "enabled" : "disabled"));
    System.out.println("| Current volume is " + volume + "%");
    System.out.println("| Current channel is " + channel);
    System.out.println("------------------------------------\n");
  }
}

remotes

remotes/Remote.java: Wspólny interfejs wszystkich pilotów

package refactoring_guru.bridge.example.remotes;

public interface Remote {
  void power();

  void volumeDown();

  void volumeUp();

  void channelDown();

  void channelUp();
}

remotes/BasicRemote.java: Podstawowy pilot zdalnego sterowania

package refactoring_guru.bridge.example.remotes;

import refactoring_guru.bridge.example.devices.Device;

public class BasicRemote implements Remote {
  protected Device device;

  public BasicRemote() {}

  public BasicRemote(Device device) {
    this.device = device;
  }

  @Override
  public void power() {
    System.out.println("Remote: power toggle");
    if (device.isEnabled()) {
      device.disable();
    } else {
      device.enable();
    }
  }

  @Override
  public void volumeDown() {
    System.out.println("Remote: volume down");
    device.setVolume(device.getVolume() - 10);
  }

  @Override
  public void volumeUp() {
    System.out.println("Remote: volume up");
    device.setVolume(device.getVolume() + 10);
  }

  @Override
  public void channelDown() {
    System.out.println("Remote: channel down");
    device.setChannel(device.getChannel() - 1);
  }

  @Override
  public void channelUp() {
    System.out.println("Remote: channel up");
    device.setChannel(device.getChannel() + 1);
  }
}

remotes/AdvancedRemote.java: Zaawansowany pilot zdalnego sterowania

package refactoring_guru.bridge.example.remotes;

import refactoring_guru.bridge.example.devices.Device;

public class AdvancedRemote extends BasicRemote {

  public AdvancedRemote(Device device) {
    super.device = device;
  }

  public void mute() {
    System.out.println("Remote: mute");
    device.setVolume(0);
  }
}

Demo.java: Kod klienta

package refactoring_guru.bridge.example;

import refactoring_guru.bridge.example.devices.Device;
import refactoring_guru.bridge.example.devices.Radio;
import refactoring_guru.bridge.example.devices.Tv;
import refactoring_guru.bridge.example.remotes.AdvancedRemote;
import refactoring_guru.bridge.example.remotes.BasicRemote;

public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    testDevice(new Tv());
    testDevice(new Radio());
  }

  public static void testDevice(Device device) {
    System.out.println("Tests with basic remote.");
    BasicRemote basicRemote = new BasicRemote(device);
    basicRemote.power();
    device.printStatus();

    System.out.println("Tests with advanced remote.");
    AdvancedRemote advancedRemote = new AdvancedRemote(device);
    advancedRemote.power();
    advancedRemote.mute();
    device.printStatus();
  }
}

OutputDemo.txt: Wynik działania

Tests with basic remote.
Remote: power toggle
------------------------------------
| I'm TV set.
| I'm enabled
| Current volume is 30%
| Current channel is 1
------------------------------------

Tests with advanced remote.
Remote: power toggle
Remote: mute
------------------------------------
| I'm TV set.
| I'm disabled
| Current volume is 0%
| Current channel is 1
------------------------------------

Tests with basic remote.
Remote: power toggle
------------------------------------
| I'm radio.
| I'm enabled
| Current volume is 30%
| Current channel is 1
------------------------------------

Tests with advanced remote.
Remote: power toggle
Remote: mute
------------------------------------
| I'm radio.
| I'm disabled
| Current volume is 0%
| Current channel is 1
------------------------------------

Most w innych językach

Most w języku C# Most w języku C++ Most w języku Go Most w języku PHP Most w języku Python Most w języku Ruby Most w języku Rust Most w języku Swift Most w języku TypeScript