🎉 Ура! Після трьох років роботи, я нарешті випустив англійську версію книжки про патерни! Ось вона »

Java: Міст

Bridge Міст Bridge

Міст — це структурний патерн, який розділяє бізнес-логіку або великий клас на кілька окремих ієрархій, які можна розвивати далі окремо одну від одної.

Одна з цих ієрархій (абстракція) отримає посилання на об’єкти іншої ієрархії (реалізація) і буде делегувати їм основну роботу. Завдяки тому, що всі реалізації будуть дотримуватись спільного інтерфейсу, їх можна буде взаємозамінювати всередині абстракції.

Детальніше про Міст

Особливості паттерна на Java

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн Міст особливо корисний, якщо вам доводиться робити крос-платформні додатки, підтримувати кілька типів баз даних або працювати з різними постачальниками схожого API (наприклад, cloud-сервіси, соціальні мережі і т. д.)

Ознаки застосування патерну: Якщо в програмі чітко виділено класи «керування» та кілька видів класів «платформ», а керуючі об’єкти делегують виконання платформам, тоді можна сказати, що ви застосовуєте Міст.

Приклад: Міст між приладами та пультами дистанційного керування

Цей приклад показує розподіл коду пультів дистанційного керування та побутових приладів.

Пульти виступають «абстракцією», а прилади — «реалізацією». Одні і ті ж прилади можуть працювати з різними пультами, а пульти можуть керувати різними пристроями.

Застосувавши патерн Міст, ми можемо змінювати класи пультів і приладів незалежно один від одного.

devices

devices/Device.java: Загальний інтерфейс усіх пристроїв

package refactoring_guru.bridge.example.devices;

public interface Device {
  boolean isEnabled();

  void enable();

  void disable();

  int getVolume();

  void setVolume(int percent);

  int getChannel();

  void setChannel(int channel);

  void printStatus();
}

devices/Radio.java: Радіо

package refactoring_guru.bridge.example.devices;

public class Radio implements Device {
  private boolean on = false;
  private int volume = 30;
  private int channel = 1;

  @Override
  public boolean isEnabled() {
    return on;
  }

  @Override
  public void enable() {
    on = true;
  }

  @Override
  public void disable() {
    on = false;
  }

  @Override
  public int getVolume() {
    return volume;
  }

  @Override
  public void setVolume(int volume) {
    if (volume > 100) {
      this.volume = 100;
    } else if (volume < 0) {
      this.volume = 0;
    } else {
      this.volume = volume;
    }
  }

  @Override
  public int getChannel() {
    return channel;
  }

  @Override
  public void setChannel(int channel) {
    this.channel = channel;
  }

  @Override
  public void printStatus() {
    System.out.println("------------------------------------");
    System.out.println("| I'm radio.");
    System.out.println("| I'm " + (on ? "enabled" : "disabled"));
    System.out.println("| Current volume is " + volume + "%");
    System.out.println("| Current channel is " + channel);
    System.out.println("------------------------------------\n");
  }
}

devices/Tv.java: ТВ

package refactoring_guru.bridge.example.devices;

public class Tv implements Device {
  private boolean on = false;
  private int volume = 30;
  private int channel = 1;

  @Override
  public boolean isEnabled() {
    return on;
  }

  @Override
  public void enable() {
    on = true;
  }

  @Override
  public void disable() {
    on = false;
  }

  @Override
  public int getVolume() {
    return volume;
  }

  @Override
  public void setVolume(int volume) {
    if (volume > 100) {
      this.volume = 100;
    } else if (volume < 0) {
      this.volume = 0;
    } else {
      this.volume = volume;
    }
  }

  @Override
  public int getChannel() {
    return channel;
  }

  @Override
  public void setChannel(int channel) {
    this.channel = channel;
  }

  @Override
  public void printStatus() {
    System.out.println("------------------------------------");
    System.out.println("| I'm TV set.");
    System.out.println("| I'm " + (on ? "enabled" : "disabled"));
    System.out.println("| Current volume is " + volume + "%");
    System.out.println("| Current channel is " + channel);
    System.out.println("------------------------------------\n");
  }
}

remotes

remotes/Remote.java: Загальний інтерфейс усіх пультів ДУ

package refactoring_guru.bridge.example.remotes;

public interface Remote {
  void power();

  void volumeDown();

  void volumeUp();

  void channelDown();

  void channelUp();
}

remotes/BasicRemote.java: Стандартний пульт

package refactoring_guru.bridge.example.remotes;

import refactoring_guru.bridge.example.devices.Device;

public class BasicRemote implements Remote {
  protected Device device;

  public BasicRemote() {}

  public BasicRemote(Device device) {
    this.device = device;
  }

  @Override
  public void power() {
    System.out.println("Remote: power toggle");
    if (device.isEnabled()) {
      device.disable();
    } else {
      device.enable();
    }
  }

  @Override
  public void volumeDown() {
    System.out.println("Remote: volume down");
    device.setVolume(device.getVolume() - 10);
  }

  @Override
  public void volumeUp() {
    System.out.println("Remote: volume up");
    device.setVolume(device.getVolume() + 10);
  }

  @Override
  public void channelDown() {
    System.out.println("Remote: channel down");
    device.setChannel(device.getChannel() - 1);
  }

  @Override
  public void channelUp() {
    System.out.println("Remote: channel up");
    device.setChannel(device.getChannel() + 1);
  }
}

remotes/AdvancedRemote.java: Покращений пульт

package refactoring_guru.bridge.example.remotes;

import refactoring_guru.bridge.example.devices.Device;

public class AdvancedRemote extends BasicRemote {

  public AdvancedRemote(Device device) {
    super.device = device;
  }

  public void mute() {
    System.out.println("Remote: mute");
    device.setVolume(0);
  }
}

Demo.java: Клієнтський код

package refactoring_guru.bridge.example;

import refactoring_guru.bridge.example.devices.Device;
import refactoring_guru.bridge.example.devices.Radio;
import refactoring_guru.bridge.example.devices.Tv;
import refactoring_guru.bridge.example.remotes.AdvancedRemote;
import refactoring_guru.bridge.example.remotes.BasicRemote;

public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    testDevice(new Tv());
    testDevice(new Radio());
  }

  public static void testDevice(Device device) {
    System.out.println("Tests with basic remote.");
    BasicRemote basicRemote = new BasicRemote(device);
    basicRemote.power();
    device.printStatus();

    System.out.println("Tests with advanced remote.");
    AdvancedRemote advancedRemote = new AdvancedRemote(device);
    advancedRemote.power();
    advancedRemote.mute();
    device.printStatus();
  }
}

OutputDemo.txt: Результат виконання

Tests with basic remote.
Remote: power toggle
------------------------------------
| I'm TV set.
| I'm enabled
| Current volume is 30%
| Current channel is 1
------------------------------------

Tests with advanced remote.
Remote: power toggle
Remote: mute
------------------------------------
| I'm TV set.
| I'm disabled
| Current volume is 0%
| Current channel is 1
------------------------------------

Tests with basic remote.
Remote: power toggle
------------------------------------
| I'm radio.
| I'm enabled
| Current volume is 30%
| Current channel is 1
------------------------------------

Tests with advanced remote.
Remote: power toggle
Remote: mute
------------------------------------
| I'm radio.
| I'm disabled
| Current volume is 0%
| Current channel is 1
------------------------------------