Весняний РОЗПРОДАЖ
Міст

Міст на Java

Міст — це структурний патерн, який розділяє бізнес-логіку або великий клас на кілька окремих ієрархій, які можна розвивати далі окремо одну від одної.

Одна з цих ієрархій (абстракція) отримає посилання на об’єкти іншої ієрархії (реалізація) і буде делегувати їм основну роботу. Завдяки тому, що всі реалізації будуть дотримуватись спільного інтерфейсу, їх можна буде взаємозамінювати всередині абстракції.

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн Міст особливо корисний, якщо вам доводиться робити крос-платформні додатки, підтримувати кілька типів баз даних або працювати з різними постачальниками схожого API (наприклад, cloud-сервіси, соціальні мережі і т. д.)

Ознаки застосування патерна: Якщо в програмі чітко виділено класи «керування» та кілька видів класів «платформ», а керуючі об’єкти делегують виконання платформам, тоді можна сказати, що ви застосовуєте Міст.

Міст між приладами та пультами дистанційного керування

Цей приклад показує розподіл коду пультів дистанційного керування та побутових приладів.

Пульти виступають «абстракцією», а прилади — «реалізацією». Одні і ті ж прилади можуть працювати з різними пультами, а пульти можуть керувати різними пристроями.

Застосувавши патерн Міст, ми можемо змінювати класи пультів і приладів незалежно один від одного.

devices

devices/Device.java: Загальний інтерфейс усіх пристроїв

package refactoring_guru.bridge.example.devices;

public interface Device {
  boolean isEnabled();

  void enable();

  void disable();

  int getVolume();

  void setVolume(int percent);

  int getChannel();

  void setChannel(int channel);

  void printStatus();
}

devices/Radio.java: Радіо

package refactoring_guru.bridge.example.devices;

public class Radio implements Device {
  private boolean on = false;
  private int volume = 30;
  private int channel = 1;

  @Override
  public boolean isEnabled() {
    return on;
  }

  @Override
  public void enable() {
    on = true;
  }

  @Override
  public void disable() {
    on = false;
  }

  @Override
  public int getVolume() {
    return volume;
  }

  @Override
  public void setVolume(int volume) {
    if (volume > 100) {
      this.volume = 100;
    } else if (volume < 0) {
      this.volume = 0;
    } else {
      this.volume = volume;
    }
  }

  @Override
  public int getChannel() {
    return channel;
  }

  @Override
  public void setChannel(int channel) {
    this.channel = channel;
  }

  @Override
  public void printStatus() {
    System.out.println("------------------------------------");
    System.out.println("| I'm radio.");
    System.out.println("| I'm " + (on ? "enabled" : "disabled"));
    System.out.println("| Current volume is " + volume + "%");
    System.out.println("| Current channel is " + channel);
    System.out.println("------------------------------------\n");
  }
}

devices/Tv.java: ТВ

package refactoring_guru.bridge.example.devices;

public class Tv implements Device {
  private boolean on = false;
  private int volume = 30;
  private int channel = 1;

  @Override
  public boolean isEnabled() {
    return on;
  }

  @Override
  public void enable() {
    on = true;
  }

  @Override
  public void disable() {
    on = false;
  }

  @Override
  public int getVolume() {
    return volume;
  }

  @Override
  public void setVolume(int volume) {
    if (volume > 100) {
      this.volume = 100;
    } else if (volume < 0) {
      this.volume = 0;
    } else {
      this.volume = volume;
    }
  }

  @Override
  public int getChannel() {
    return channel;
  }

  @Override
  public void setChannel(int channel) {
    this.channel = channel;
  }

  @Override
  public void printStatus() {
    System.out.println("------------------------------------");
    System.out.println("| I'm TV set.");
    System.out.println("| I'm " + (on ? "enabled" : "disabled"));
    System.out.println("| Current volume is " + volume + "%");
    System.out.println("| Current channel is " + channel);
    System.out.println("------------------------------------\n");
  }
}

remotes

remotes/Remote.java: Загальний інтерфейс усіх пультів ДУ

package refactoring_guru.bridge.example.remotes;

public interface Remote {
  void power();

  void volumeDown();

  void volumeUp();

  void channelDown();

  void channelUp();
}

remotes/BasicRemote.java: Стандартний пульт

package refactoring_guru.bridge.example.remotes;

import refactoring_guru.bridge.example.devices.Device;

public class BasicRemote implements Remote {
  protected Device device;

  public BasicRemote() {}

  public BasicRemote(Device device) {
    this.device = device;
  }

  @Override
  public void power() {
    System.out.println("Remote: power toggle");
    if (device.isEnabled()) {
      device.disable();
    } else {
      device.enable();
    }
  }

  @Override
  public void volumeDown() {
    System.out.println("Remote: volume down");
    device.setVolume(device.getVolume() - 10);
  }

  @Override
  public void volumeUp() {
    System.out.println("Remote: volume up");
    device.setVolume(device.getVolume() + 10);
  }

  @Override
  public void channelDown() {
    System.out.println("Remote: channel down");
    device.setChannel(device.getChannel() - 1);
  }

  @Override
  public void channelUp() {
    System.out.println("Remote: channel up");
    device.setChannel(device.getChannel() + 1);
  }
}

remotes/AdvancedRemote.java: Покращений пульт

package refactoring_guru.bridge.example.remotes;

import refactoring_guru.bridge.example.devices.Device;

public class AdvancedRemote extends BasicRemote {

  public AdvancedRemote(Device device) {
    super.device = device;
  }

  public void mute() {
    System.out.println("Remote: mute");
    device.setVolume(0);
  }
}

Demo.java: Клієнтський код

package refactoring_guru.bridge.example;

import refactoring_guru.bridge.example.devices.Device;
import refactoring_guru.bridge.example.devices.Radio;
import refactoring_guru.bridge.example.devices.Tv;
import refactoring_guru.bridge.example.remotes.AdvancedRemote;
import refactoring_guru.bridge.example.remotes.BasicRemote;

public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    testDevice(new Tv());
    testDevice(new Radio());
  }

  public static void testDevice(Device device) {
    System.out.println("Tests with basic remote.");
    BasicRemote basicRemote = new BasicRemote(device);
    basicRemote.power();
    device.printStatus();

    System.out.println("Tests with advanced remote.");
    AdvancedRemote advancedRemote = new AdvancedRemote(device);
    advancedRemote.power();
    advancedRemote.mute();
    device.printStatus();
  }
}

OutputDemo.txt: Результат виконання

Tests with basic remote.
Remote: power toggle
------------------------------------
| I'm TV set.
| I'm enabled
| Current volume is 30%
| Current channel is 1
------------------------------------

Tests with advanced remote.
Remote: power toggle
Remote: mute
------------------------------------
| I'm TV set.
| I'm disabled
| Current volume is 0%
| Current channel is 1
------------------------------------

Tests with basic remote.
Remote: power toggle
------------------------------------
| I'm radio.
| I'm enabled
| Current volume is 30%
| Current channel is 1
------------------------------------

Tests with advanced remote.
Remote: power toggle
Remote: mute
------------------------------------
| I'm radio.
| I'm disabled
| Current volume is 0%
| Current channel is 1
------------------------------------

Міст іншими мовами програмування

Міст на C# Міст на C++ Міст на Go Міст на PHP Міст на Python Міст на Ruby Міст на Rust Міст на Swift Міст на TypeScript