🎉 Ура! Після трьох років роботи, я нарешті випустив англійську версію книжки про патерни! Ось вона »
Міст

Міст на Python

Міст — це структурний патерн, який розділяє бізнес-логіку або великий клас на кілька окремих ієрархій, які можна розвивати далі окремо одну від одної.

Одна з цих ієрархій (абстракція) отримає посилання на об’єкти іншої ієрархії (реалізація) і буде делегувати їм основну роботу. Завдяки тому, що всі реалізації будуть дотримуватись спільного інтерфейсу, їх можна буде взаємозамінювати всередині абстракції.

Детальніше про Міст

Особливості паттерна на Python

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн Міст особливо корисний, якщо вам доводиться робити крос-платформні додатки, підтримувати кілька типів баз даних або працювати з різними постачальниками схожого API (наприклад, cloud-сервіси, соціальні мережі і т. д.)

Ознаки застосування патерна: Якщо в програмі чітко виділено класи «керування» та кілька видів класів «платформ», а керуючі об’єкти делегують виконання платформам, тоді можна сказати, що ви застосовуєте Міст.

Концептуальний приклад

Цей приклад показує структуру патерна Міст, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

main.py: Приклад структури патерна

from __future__ import annotations
from abc import ABC, abstractmethod


class Abstraction:
  """
  The Abstraction defines the interface for the "control" part of the two
  class hierarchies. It maintains a reference to an object of the
  Implementation hierarchy and delegates all of the real work to this
  object.
  """

  def __init__(self, implementation: Implementation) -> None:
    self.implementation = implementation

  def operation(self) -> str:
    return (f"Abstraction: Base operation with:\n"
        f"{self.implementation.operation_implementation()}")


class ExtendedAbstraction(Abstraction):
  """
  You can extend the Abstraction without changing the Implementation
  classes.
  """

  def operation(self) -> str:
    return (f"ExtendedAbstraction: Extended operation with:\n"
        f"{self.implementation.operation_implementation()}")


class Implementation(ABC):
  """
  The Implementation defines the interface for all implementation classes.
  It doesn't have to match the Abstraction's interface. In fact, the two
  interfaces can be entirely different. Typically the Implementation
  interface provides only primitive operations, while the Abstraction
  defines higher-level operations based on those primitives.
  """

  @abstractmethod
  def operation_implementation(self) -> str:
    pass


"""
Each Concrete Implementation corresponds to a specific platform and
implements the Implementation interface using that platform's API.
"""


class ConcreteImplementationA(Implementation):
  def operation_implementation(self) -> str:
    return "ConcreteImplementationA: Here's the result on the platform A."


class ConcreteImplementationB(Implementation):
  def operation_implementation(self) -> str:
    return "ConcreteImplementationB: Here's the result on the platform B."


def client_code(abstraction: Abstraction) -> None:
  """
  Except for the initialization phase, where an Abstraction object gets
  linked with a specific Implementation object, the client code should only
  depend on the Abstraction class. This way the client code can support any
  abstraction-implementation combination.
  """

  # ...

  print(abstraction.operation(), end="")

  # ...


if __name__ == "__main__":
  """
  The client code should be able to work with any pre-configured
  abstraction-implementation combination.
  """

  implementation = ConcreteImplementationA()
  abstraction = Abstraction(implementation)
  client_code(abstraction)

  print("\n")

  implementation = ConcreteImplementationB()
  abstraction = ExtendedAbstraction(implementation)
  client_code(abstraction)

Output.txt: Результат виконання

Abstraction: Base operation with:
ConcreteImplementationA: Here's the result on the platform A.

ExtendedAbstraction: Extended operation with:
ConcreteImplementationB: Here's the result on the platform B.

Міст in Other Languages

Міст in Java Міст in C# Міст in PHP Міст in TypeScript