Summer SALE
Адаптер

Адаптер на Python

Адаптер — це структурний патерн, який дозволяє подружити несумісні об’єкти.

Адаптер виступає прошарком між двома об’єктами, перетворюючи виклики одного у виклики, що зрозумілі іншому.

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн можна часто зустріти в Python-коді, особливо там, де потрібна конвертація різних типів даних або спільна робота класів з різними інтерфейсами.

Ознаки застосування патерна: Адаптер отримує конвертований об’єкт у конструкторі або через параметри своїх методів. Методи Адаптера, зазвичай, сумісні з інтерфейсом одного об’єкта. Вони делегують виклики вкладеному об’єктові, перетворивши перед цим параметри виклику у формат, підтримуваний вкладеним об’єктом.

Концептуальний приклад

Цей приклад показує структуру патерна Адаптер, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

main.py: Приклад структури патерна

class Target:
  """
  The Target defines the domain-specific interface used by the client code.
  """

  def request(self) -> str:
    return "Target: The default target's behavior."


class Adaptee:
  """
  The Adaptee contains some useful behavior, but its interface is incompatible
  with the existing client code. The Adaptee needs some adaptation before the
  client code can use it.
  """

  def specific_request(self) -> str:
    return ".eetpadA eht fo roivaheb laicepS"


class Adapter(Target, Adaptee):
  """
  The Adapter makes the Adaptee's interface compatible with the Target's
  interface via multiple inheritance.
  """

  def request(self) -> str:
    return f"Adapter: (TRANSLATED) {self.specific_request()[::-1]}"


def client_code(target: "Target") -> None:
  """
  The client code supports all classes that follow the Target interface.
  """

  print(target.request(), end="")


if __name__ == "__main__":
  print("Client: I can work just fine with the Target objects:")
  target = Target()
  client_code(target)
  print("\n")

  adaptee = Adaptee()
  print("Client: The Adaptee class has a weird interface. "
     "See, I don't understand it:")
  print(f"Adaptee: {adaptee.specific_request()}", end="\n\n")

  print("Client: But I can work with it via the Adapter:")
  adapter = Adapter()
  client_code(adapter)

Output.txt: Результат виконання

Client: I can work just fine with the Target objects:
Target: The default target's behavior.

Client: The Adaptee class has a weird interface. See, I don't understand it:
Adaptee: .eetpadA eht fo roivaheb laicepS

Client: But I can work with it via the Adapter:
Adapter: (TRANSLATED) Special behavior of the Adaptee.

Адаптер іншими мовами програмування

Адаптер на C# Адаптер на C++ Адаптер на Go Адаптер на Java Адаптер на PHP Адаптер на Ruby Адаптер на Rust Адаптер на Swift Адаптер на TypeScript