Summer SALE
Адаптер

Адаптер на Swift

Адаптер — це структурний патерн, який дозволяє подружити несумісні об’єкти.

Адаптер виступає прошарком між двома об’єктами, перетворюючи виклики одного у виклики, що зрозумілі іншому.

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн можна часто зустріти в Swift-коді, особливо там, де потрібна конвертація різних типів даних або спільна робота класів з різними інтерфейсами.

Ознаки застосування патерна: Адаптер отримує конвертований об’єкт у конструкторі або через параметри своїх методів. Методи Адаптера, зазвичай, сумісні з інтерфейсом одного об’єкта. Вони делегують виклики вкладеному об’єктові, перетворивши перед цим параметри виклику у формат, підтримуваний вкладеним об’єктом.

Наступні приклади доступні на Swift Playgrounds.
Вдячність Alejandro Mohamad за створення версії Playground.

Адаптер іншими мовами програмування

Адаптер на C# Адаптер на C++ Адаптер на Go Адаптер на Java Адаптер на PHP Адаптер на Python Адаптер на Ruby Адаптер на Rust Адаптер на TypeScript