🎉 Ура! Після трьох років роботи, я нарешті випустив англійську версію книжки про патерни! Ось вона »

C#: Адаптер

Adapter Адаптер Adapter

Адаптер — це структурний патерн, який дозволяє подружити несумісні об’єкти.

Адаптер виступає прошарком між двома об’єктами, перетворюючи виклики одного у виклики, що зрозумілі іншому.

Детальніше про Адаптер

Особливості паттерна на C#

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн можна часто зустріти в C#-коді, особливо там, де потрібна конвертація різних типів даних або спільна робота класів з різними інтерфейсами.

Ознаки застосування патерну: Адаптер отримує конвертований об’єкт у конструкторі або через параметри своїх методів. Методи Адаптера, зазвичай, сумісні з інтерфейсом одного об’єкта. Вони делегують виклики вкладеному об’єктові, перетворивши перед цим параметри виклику у формат, підтримуваний вкладеним об’єктом.

Приклад: Структура патерну

Цей приклад показує структуру патерну Адаптер, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

Program.cs: Приклад структури патерну

using System;

namespace RefactoringGuru.DesignPatterns.Adapter.Structural
{
  // / <summary>
 / EN: Adapter Design Pattern
 /
 / Converts the interface of
  // a class into the interface clients expect.
 / Adapter lets classes work
  // together where they otherwise couldn't, due to incompatible interfaces.
  // / 
 / RU: Паттерн Адаптер
 / 
 / Преобразует интерфейс одного класса к
  // интерфейсу другого класса.
 / Адаптер позволяет классам работать друг с
  // другом, даже если их интерфейсы несовместимы.
 / </summary>


  // / <summary>
 / EN: ITarget defines interface expected by the client.
 /
  // / RU: ITarget определяет интерфейс, с которым может работать клиент.
 /
  // </summary>
  interface ITarget
  {
    string GetRequest();
  }

  // / <summary>
 / EN: The Adaptee contains some useful behavior, but its
  // interface is incompatible
 / with the existing client code.The Adaptee
  // needs some adaptation before the client code can use it.
 / 
 / RU: Класс
  // Adaptee содержит полезные методы, но его интерфейс несовместим с тем,
  // который
 / ожидается клиентом. Интерфейс Adaptee требует некоторой
  // адаптации для того,
 / чтобы клиент мог его использовать.
 / </summary>
  class Adaptee
  {
    public string GetSpecificRequest()
    {
      return "Specific request.";
    }
  }

  // / <summary>
 / EN: The Adapter makes the Adaptee's interface compatible
  // with the ITarget interface. 
 / 
 / RU: Адаптер позволяет привести
  // интерфейс Adaptee к ожидаемому клиентом интерфейсу ITarget.
 / </summary>
  class Adapter : ITarget
  {
    private readonly Adaptee _adaptee;

    public Adapter(Adaptee adaptee)
    {
      _adaptee = adaptee;
    }

    public string GetRequest()
    {
      return $"This is '{_adaptee.GetSpecificRequest()}'";
    }
  }

  class Client
  {
    public void Main()
    {
      Adaptee adaptee = new Adaptee();

      ITarget target = new Adapter(adaptee);

      Console.WriteLine("Adaptee interface is incompatible with the client.");
      Console.WriteLine("But with adapter client can call it's method.");

      Console.WriteLine(target.GetRequest());
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main()
    {
      new Client().Main();
    }
  }
}

Output.txt: Результат виконання

Adaptee interface is incompatible with the client.
But with adapter client can call it's method.
This is 'Specific request.'