Summer SALE
Адаптер

Адаптер на C#

Адаптер — це структурний патерн, який дозволяє подружити несумісні об’єкти.

Адаптер виступає прошарком між двома об’єктами, перетворюючи виклики одного у виклики, що зрозумілі іншому.

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн можна часто зустріти в C#-коді, особливо там, де потрібна конвертація різних типів даних або спільна робота класів з різними інтерфейсами.

Ознаки застосування патерна: Адаптер отримує конвертований об’єкт у конструкторі або через параметри своїх методів. Методи Адаптера, зазвичай, сумісні з інтерфейсом одного об’єкта. Вони делегують виклики вкладеному об’єктові, перетворивши перед цим параметри виклику у формат, підтримуваний вкладеним об’єктом.

Концептуальний приклад

Цей приклад показує структуру патерна Адаптер, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

Program.cs: Приклад структури патерна

using System;

namespace RefactoringGuru.DesignPatterns.Adapter.Conceptual
{
  // The Target defines the domain-specific interface used by the client code.
  public interface ITarget
  {
    string GetRequest();
  }

  // The Adaptee contains some useful behavior, but its interface is
  // incompatible with the existing client code. The Adaptee needs some
  // adaptation before the client code can use it.
  class Adaptee
  {
    public string GetSpecificRequest()
    {
      return "Specific request.";
    }
  }

  // The Adapter makes the Adaptee's interface compatible with the Target's
  // interface.
  class Adapter : ITarget
  {
    private readonly Adaptee _adaptee;

    public Adapter(Adaptee adaptee)
    {
      this._adaptee = adaptee;
    }

    public string GetRequest()
    {
      return $"This is '{this._adaptee.GetSpecificRequest()}'";
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Adaptee adaptee = new Adaptee();
      ITarget target = new Adapter(adaptee);

      Console.WriteLine("Adaptee interface is incompatible with the client.");
      Console.WriteLine("But with adapter client can call it's method.");

      Console.WriteLine(target.GetRequest());
    }
  }
}

Output.txt: Результат виконання

Adaptee interface is incompatible with the client.
But with adapter client can call it's method.
This is 'Specific request.'

Адаптер іншими мовами програмування

Адаптер на C++ Адаптер на Go Адаптер на Java Адаптер на PHP Адаптер на Python Адаптер на Ruby Адаптер на Rust Адаптер на Swift Адаптер на TypeScript