🎉 Ура! Після трьох років роботи, я нарешті випустив англійську версію книжки про патерни! Ось вона »
Адаптер

Адаптер на C#

Адаптер — це структурний патерн, який дозволяє подружити несумісні об’єкти.

Адаптер виступає прошарком між двома об’єктами, перетворюючи виклики одного у виклики, що зрозумілі іншому.

Детальніше про Адаптер

Особливості паттерна на C#

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн можна часто зустріти в C#-коді, особливо там, де потрібна конвертація різних типів даних або спільна робота класів з різними інтерфейсами.

Ознаки застосування патерна: Адаптер отримує конвертований об’єкт у конструкторі або через параметри своїх методів. Методи Адаптера, зазвичай, сумісні з інтерфейсом одного об’єкта. Вони делегують виклики вкладеному об’єктові, перетворивши перед цим параметри виклику у формат, підтримуваний вкладеним об’єктом.

Концептуальний приклад

Цей приклад показує структуру патерна Адаптер, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним.

Program.cs: Приклад структури патерна

using System;

namespace RefactoringGuru.DesignPatterns.Adapter.Conceptual
{
  // The Target defines the domain-specific interface used by the client code.
  public interface ITarget
  {
    string GetRequest();
  }

  // The Adaptee contains some useful behavior, but its interface is
  // incompatible with the existing client code. The Adaptee needs some
  // adaptation before the client code can use it.
  class Adaptee
  {
    public string GetSpecificRequest()
    {
      return "Specific request.";
    }
  }

  // The Adapter makes the Adaptee's interface compatible with the Target's
  // interface.
  class Adapter : ITarget
  {
    private readonly Adaptee _adaptee;

    public Adapter(Adaptee adaptee)
    {
      this._adaptee = adaptee;
    }

    public string GetRequest()
    {
      return $"This is '{this._adaptee.GetSpecificRequest()}'";
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Adaptee adaptee = new Adaptee();
      ITarget target = new Adapter(adaptee);

      Console.WriteLine("Adaptee interface is incompatible with the client.");
      Console.WriteLine("But with adapter client can call it's method.");

      Console.WriteLine(target.GetRequest());
    }
  }
}

Output.txt: Результат виконання

Adaptee interface is incompatible with the client.
But with adapter client can call it's method.
This is 'Specific request.'

Адаптер іншими мовами програмування

Адаптер на Java Адаптер на PHP Адаптер на Python Адаптер на Ruby Адаптер на Swift Адаптер на TypeScript