Summer SALE
Adapter

Adapter w języku C#

Adapter to strukturalny wzorzec projektowy pozwalający na współpracę niekompatybilnych obiektów ze sobą.

Adapter pełni rolę opakowania dwóch obiektów. Przechwytuje wywołania jednego z obiektów i przekształca je na format i interfejs zrozumiały dla drugiego obiektu.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Adapter jest dość powszechny w kodzie C#. Często stosuje się go w systemach bazujących na przestarzałym kodzie, gdzie pozwala na współdziałanie takiego kodu z nowoczesnymi klasami.

Identyfikacja: Adapter można rozpoznać po konstruktorze przyjmującym instancję innego typu abstrakcji/interfejsu. Gdy adapter otrzymuje wywołanie kierowane do którejś z jego metod, tłumaczy parametry wywołania do stosownego formatu i przekazuje je do jednej lub wielu metod opakowanego obiektu.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Adapter ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

Program.cs: Przykład koncepcyjny

using System;

namespace RefactoringGuru.DesignPatterns.Adapter.Conceptual
{
  // The Target defines the domain-specific interface used by the client code.
  public interface ITarget
  {
    string GetRequest();
  }

  // The Adaptee contains some useful behavior, but its interface is
  // incompatible with the existing client code. The Adaptee needs some
  // adaptation before the client code can use it.
  class Adaptee
  {
    public string GetSpecificRequest()
    {
      return "Specific request.";
    }
  }

  // The Adapter makes the Adaptee's interface compatible with the Target's
  // interface.
  class Adapter : ITarget
  {
    private readonly Adaptee _adaptee;

    public Adapter(Adaptee adaptee)
    {
      this._adaptee = adaptee;
    }

    public string GetRequest()
    {
      return $"This is '{this._adaptee.GetSpecificRequest()}'";
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Adaptee adaptee = new Adaptee();
      ITarget target = new Adapter(adaptee);

      Console.WriteLine("Adaptee interface is incompatible with the client.");
      Console.WriteLine("But with adapter client can call it's method.");

      Console.WriteLine(target.GetRequest());
    }
  }
}

Output.txt: Wynik działania

Adaptee interface is incompatible with the client.
But with adapter client can call it's method.
This is 'Specific request.'

Adapter w innych językach

Adapter w języku C++ Adapter w języku Go Adapter w języku Java Adapter w języku PHP Adapter w języku Python Adapter w języku Ruby Adapter w języku Rust Adapter w języku Swift Adapter w języku TypeScript